]]>

Kursus

Juridisk rådgiver i digitale projekter

Sådan bliver du en efterspurgt sparringspartner og rådgiver i digitaliserings- og it-projekter som jurist.

Startdato og sted

03. november 2022
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

14.750 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du har en juridisk baggrund og rådgiver i digitaliseringsprojekter eller andre former for it-udviklingsprojekter i det offentlige.

Du ønsker at opgradere din it-faglige forståelse og forstå din og andres roller i digitaliseringsprojekter, så du effektivt kan bidrage som juridisk specialist i processerne.

På kurset lærer du at:

 • forstå din rolle, dine opgaver og dit mindset som jurist i digitale projekter
 • forstå dine projektkollegers forskellige roller
 • skabe værdi som jurist, rådgiver og sparringspartner
 • gå i dialog med andre fagligheder, særligt de it-tekniske
 • navigere og bidrage i forskellige typer af projekter, fx agile projekter
 • forstå centrale begreber inden for moderne it
 • forstå, hvordan moderne it-systemer er opbygget
 • bruge de juridiske håndtag og kende faldgruberne i it-projekter
 • forstå, hvad du som jurist skal være særligt opmærksom på i udbudsprocesser, i kontrakter og i forhold til sagsbehandlingsløsninger.
Overbevis din chef

Kursets indhold

Kurset fokuserer på juristens rolle og juridisk rådgivning i processen i et digitaliseringsprojekt, og du får både indsigt i it-koncepter og it-begreber. Samlet set får du en god forståelse for, hvordan du leverer den juridiske faglighed og rådgivning, der er nødvendig for projektet.

Som jurist oplever du måske allerede, at det er væsentligt anderledes at rådgive i digitaliserings- og it-projekter end at arbejde med dine sædvanlige kernefaglige opgaver. Derfor bliver du trænet i at rådgive om it-projekter, der bl.a. kræver, at du leverer på andre måder og tidspunkter, end du er vant til. Samtidig skal du være særligt opmærksom på de juridiske faldgruber i projekterne.

 • Dag 1

  Basal it-forståelse og moderne it

  3. november 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Første dag på kurset ’Juridisk rådgiver i digitale projekter’ giver dig et indblik i, hvordan moderne it-systemer er opbygget. Fokus er særligt på selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger. Du får en gennemgang af de mest anvendte it-fagtermer, og de bliver vist i en konkret kontekst med udgangspunkt i et gennemgående eksempel.

  Du får fx svar på, hvad det betyder at udvikle og drifte en it-løsning, og hvordan udtryk som ’at tilpasse’, ’at konfigurere’ og ’at teste’ blive brugt.

  Dagen giver dig indblik og træning i:

  • principperne inden for offentlig it-arkitektur
  • datamodeller og arkitektur-tegninger
  • betydningen af snitflader til andre it-løsninger
  • opbevaring af data, herunder cloud-løsninger
  • forskellige typer af programmer, herunder standardprogrammer og open source
  • forskellen på hård programmering og løsninger bygget på kunstig intelligens
  • arbejdsgangsbeskrivelser, procesdiagrammer og user stories
  • udvikling af it-løsninger, herunder forskellige typer af tests
  • opmærksomhedspunkterne i forbindelse med den efterfølgende drift af it-løsninger.
  Læs mindre
 • Dag 2

  4. november 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 får du en introduktion til forskellige projektmodeller, hvor vi stiller skarpt på koblingen til din juridiske faglighed, når du rådgiver i digitale projekter.

  Dagen giver dig:

  • viden om klassiske og agile modeller
  • træning i, hvordan du tænker modellerne ind i dit daglige arbejde
  • viden om projektmodellernes betydning for dit arbejde som jurist
  • træning i at arbejde efter projektmodeller, der ikke er klassiske eller agile
  • træning i at bidrage proaktivt med konstruktive indspark til projektets struktur, fx om sammensætningen af en styregruppe eller indholdet i en businesscase.
 • Dag 3

  18. november 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 3 zoomer undervisningen ind på din rolle som jurist og fagspecialist i digitale projekter. Du arbejder med de væsentligste aspekter ved alle faserne i forbindelse med anskaffelse og implementering af it-løsninger, og hvordan du bidrager med juridisk rådgivning.

  Dagen giver dig indblik og træning i:

  • hvordan du bidrager og deltager i idefasen til en it-løsning
  • hvordan du bidrager i arbejdet med kravspecifikationen og kontrakten
  • hvilke strukturer og hovedelementer, der er i en udviklingskontrakt og driftskontrakt
  • hvilken betydning offentligretlige regler har for udvikling af it-løsninger til det offentlige
  • hvordan du agerer løsningsorienteret i rollen som gatekeeper i relation til lovgivningen
  • hvordan du bygger bro mellem teknik, forretning og jura
  • hvilke processer, hovedaktiviteter og centrale regler der er for offentlige indkøb fra både en kunde- og leverandørvinkel
  • hvilke roller og opgaver der er i forbindelse med kontrakt- og leverandørstyring under implementerings- og driftsfasen.

Hvem underviser?

Britt Vonger

Britt Vonger
Juridisk chefkonsulent, Gentofte Kommune

Britt har arbejdet i Gentofte Kommunes juridiske afdeling siden 2011, og har tidligere arbejdet som chefjurist i Kombit og chefkonsulent i KLs juridiske afdeling. Britt har erfaring indenfor en lang række juridiske fagområder, herunder forvaltningsretlige spørgsmål og udbud, og har arbejdet med rådgivning af forskellige typer af projekter. Britt er forfatter til en række bøger bl.a. ’Juridisk rådgivning i kommuner’ fra 2019 om blandt andet digitalisering, projekter, businesscases, kontraktstyring, juristens roller og juristen som konsulent. 

Britt har stor undervisningserfaring, og hun er meget optaget af hvad jurister selv kan gøre, for at deres viden sættes i spil, i de organisationer de arbejder i.

 
Thomas Troels Hildebrandt

Thomas Troels Hildebrandt
Leder af Sektionen for software data, mennesker og samfund på Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Thomas er professor og ph.d i datalogi, og han har arbejdet med og undervist i digitalisering af arbejdsgange de seneste mange år både som privat konsulent, forsker og underviser på IT universitetet i København og Københavns Universitet.

Thomas har stor erfaring i at undervise kursister uden teknisk baggrund. Han arbejder i øjeblikket tæt sammen med sagsbehandlere i kommuner og jurister i forskningsprojektet Ecoknow.org. Målet er at udvikle en mere effektiv og lovmedholdelig digitalisering af arbejdsgange i kommunerne.

Jakob Rasmussen

Jakob Rasmussen
Managementkonsulent, Questions Management Consulting

Jakob har arbejdet som projekt- og programleder gennem de sidste 20 år og underviser i en bred vifte af projektledelsesværktøjer og -metoder. Han hjælper virksomheder med at få etableret udviklingsmetoder, som er tilpasset virksomhedernes behov.

Kursets form

Du kommer igennem et intensivt metodekursus, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion, anvendelse i egen organisation og erfaringsudveksling. Kurset ’Juridisk rådgiver i digitale projekter’ tager udgangspunkt i relevante cases, og du kommer så vidt muligt til at arbejde med dine egne cases.

Juridisk chefkonsulent Britt Vonger er gennemgående underviser på kurset, og hun faciliterer alle tre undervisningsdage. På dag 1 underviser desuden Thomas Hildebrandt, og på dag 2 møder du Jakob Rasmussen.

Du skal læse ca. 100 sider som forberedelse til kurset.

Undervejs på kurset forstærker du din læring gennem forskellige læringsaktiviteter og materialer på Djøfs digitale læringsportal. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før uddannelsen.

Kurset svarer til 21 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Hvis du har behov for viden om de forvaltningsretlige krav til digital forvaltning eller digitaliseringsklar lovgivning kan kurset ’Digital forvaltning - retlige aspekter' også være en mulighed.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  14.750 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  14.750 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  16.750 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 1. modul: 3. og 4. november 2022, kl. 9.00 - 16.00

  2. modul: 18. november 2022, kl. 9.00 - 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 35996
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  20. oktober 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  3. oktober 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle