]]>

Kursus

Jura for kommunale ledere

Lær at navigere i krydsfeltet mellem jura, ledelse og politik. Brug juraen som redskab til en bedre og mere effektiv forvaltning.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder i en kommune eller region, eller måske vil du gerne være leder. 

Du er velkommen uanset din uddannelsesmæssige og faglige baggrund.

På kurset får du:

 • forståelse for, hvordan du bruger juraen til at få en bedre og mere effektiv forvaltning
 • redskaber til at tænke juraen ind i dit daglige arbejde 
 • metoder til at se og håndtere juridiske sammenhænge og undgå fejl
 • konkrete greb til, hvordan du skaber en juridisk betjening af politikere, som giver værdi 
 • en praktisk overordnet viden om kommunalretlige, forvaltningsretlige, statsstøtteretlige og databeskyttelsesretlige emner 
 • fokus på de udfordringer, som opstår i dit daglige arbejde i krydsfeltet mellem ledelse, politik og jura i en kommune.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig en introduktion til de juridiske områder, som er særlig relevante for dig som kommunal leder. Fokus er på de udfordringer, som opstår i dit daglige arbejde i krydsfeltet mellem ledelse og jura i en kommunalpolitisk organisation. 

Du får indblik i en række juridiske emner, som bliver sat ind i en konkret og hverdagsrelateret kontekst for dig som kommunal leder:  

 • Den retlige ramme for kommunal opgaveløsning 
 • Styrelsesregler og statsstøtte
 • Kommunalfuldmagtsreglerne
 • Særligt om sagsbehandlingskrav til afgørelser, herunder partshøring
 • God forvaltningsskik
 • Inhabilitet 
 • Aktindsigt.

Kursets form

På kurset sætter underviserne en række juridiske emner ind i en konkret og hverdagsrelateret kontekst for dig som kommunal leder. Undervisningen er tilrettelagt, så du bliver aktivt involveret, når vi drøfter cases og dine egne problemstillinger.

Som en del af kurset får du en omfattende materialesamling, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

Se alle