]]>

Kursus

Introduktion til embedsmandens pligter - Kodex VII

Som nyuddannet får du indblik i embedsmandens vigtigste pligter og din rolle i en politisk styret organisation.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at få en introduktion til god adfærd i det offentlige, og hvordan du arbejder med embedsmandens pligter og dyder for øje.

Du er nyuddannet, og det er under tre år siden, du afsluttede din uddannelse.

 

På kurset får du indblik i:

  • grundlæggende pligter og dyder som embedsmand
  • dagligdags situationer og dilemmaer
  • centrale forvaltningsretlige regler
  • politisk styrede organisationer med høje faglige standarder.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Formålet med kurset er at give dig en introduktion til et overskueligt sæt af redskaber, så du kan navigere sikrere, når du står i et dilemma. Du skal ikke kunne løse alle problemer, men du skal kunne genkende dem, så du opsøger den rigtige sparring eller hjælp.

Som ung embedsmand i en politisk styret organisation arbejder du i et bredt krydsfelt mellem faglighed, politik, administration og regler. Uanset om du arbejder tæt på det politiske, eller dine opgaver er lidt længere væk, er udfordringerne de samme.

På kurset får du de første redskaber til at leve op til forventningerne om faglig, neutral og løsningsorienteret rådgivning i en politisk organisation, hvor du skal handle efter både skrevne og uskrevne regler.

 

Kursets form

Kurset er kompakt og forløber over 4 timer. Du kommer til at arbejde med 4-5 praktiske dilemmaer, og du får vejledning til, hvordan du kan få hjælp og sparring til at løse dem, hvis du kommer i tvivl. Du arbejder med teori i en praktisk ramme.

På kursusdagen kommer du til at arbejde med 4-5 praktiske dilemmaer. Sammen med korte faglige oplæg giver det dig en introduktion til de mest centrale regler og pligter for dit arbejde med rådgivning, bistand og oplæg til det politiske niveau.

Dagen sætter fokus på:

  • embedsmandens pligter og Kodeks VII
  • god adfærd i det offentlige
  • tavshedspligt og ytringsfrihed
  • grundlæggende forvaltningsretlige regler.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Se alle