]]>

Arrangement

Informationsmøde for nye embedsmænd

Hvad handler arrangementet om?

’Den nye embedsmand’ er målrettet dig som nyuddannet eller nystartet embedsmand. Du har op til fem års erfaring med offentlig administration.

Informationsmødet giver dig:

  • indblik i indholdet på ’Den nye embedsmand’
  • mulighed for at møde nogle af underviserne på forløbet
  • indblik i erfaringer fra tidligere deltagere 
  • viden om, hvad du får ud af at deltage

Tips til, hvordan du overbeviser din chef.

Temaerne på ’Den nye embedsmand’ er:

  • den kompetente embedsmand i hierarki, roller, drift og systemer
  • den gode sagsfremstilling
  • det gode beslutningsoplæg med indholdsmæssigt råderum 
  • notatpligt, journalisering, databehandling og aktindsigt mv.
  • dilemmaer i praksis mellem opgaver og dyder.

Kurset er udviklet sammen med medlemmerne

Djøf har sammen med offentlige medarbejdere og chefer udviklet kurset  ’Den nye embedsmand’.

Her bliver du klædt på til at favne de aktuelle udfordringer for nye embedsmænd i en tid med pres fra oven, pres fra borgerne, fake news, konstante ændringer og politiske udmeldinger om embedsværket. Du lærer embedshåndværkets skrevne og uskrevne regler, og hvordan du begår dig i organisationen.

Kurset er skræddersyet til den moderne embedsmands virkelighed. Du kommer både igennem hard core faglige cases om den gode sagsproces, og du lærer, hvordan KODEX VII udmønter værdierne i konkrete eksempler. Du drøfter navigering og karriereudvikling inden for det offentlige med erfarne embedsmænd.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle