]]>

Arrangement

Infoarrangement om træning til EU's adgangsprøve

Har du besluttet dig for at gå op til EU's ansættelsesprøve, concoursen i 2019? På dette arrangement får du blandt andet en gennemgang af stopprøven.

Hvad handler arrangementet om?

EU’s personalekontor, EPSO, lancerer EU’s generalistadgangsprøve (concours) den 23. maj 2019.

Hvis du har besluttet dig for at tage prøven i år, vil Udenrigsministeriet og Djøf gerne støtte dig i dine bestræbelser på at bestå den første del, stopprøven. 

Vi tilbyder et informationsarrangement for motiverede deltagere, hvor generalist-concourens første del (stopprøven) gennemgås. Du bliver introduceret til elementerne i stopprøven og en metode til at tage testen. Du får samtidig stillet en række onlineøvelsesopgaver til rådighed, som kan styrke dig i din forberedelse til prøven.

Stopprøven kræver ihærdig træning og kan bestås med en fokuseret og dedikeret indsats.

Forudsætninger for at deltage i arrangementet

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet for at sikre deltagerne bedst muligt udbytte. Kun de mest motiverede ansøgere får tilbudt en plads.

For at komme i betragtning skal du tilmelde dig her på siden og derefter svare på nogle spørgsmål, som henviser til dine kvalifikationer i forhold til at kunne bestå concoursen.

Du skal derudover opfylde følgende krav:

  • du er tilmeldt generalist-concoursen inden dette infoarrangement finder sted (det vil sige inden 4. juni)
  • du skal være dansk statsborger
  • du skal have en akademisk bachelorgrad senest den 31. juli 2019.

Bemærk: Arrangementet foregår primært på engelsk.

Efter bestået stopprøve

Kravet for at gå videre til anden del af adgangsprøven er at få højeste besvarelsesprocent med rigtige svar. Du kan læse mere om anden og tredje del af concoursforløbet på EPSO's (EU's personalekontors) hjemmeside eller på Djøfs hjemmeside om concours.

Kommer du igennem stopprøven, får du også tilbudt træning i adgangsprøvens øvrige dele.

Tips og feedback på din EPSO-ansøgning

Efter din tilmelding til concoursen hos EPSO, bliver du bedt om at uploade dit cv, en ansøgning med mere. På dette arrangement får du en række tips til din ansøgning. Vi anbefaler derfor, at du venter med at uploade dit cv og din ansøgning til efter arrangementet. Du har desuden også mulighed for at bruge Djøfs tilbud om feedback på cv og ansøgning i forbindelse med din EPSO-tilmelding.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle