Arrangement

Implementering og fastholdelse af sundhedspraksis

Folkesundhedsdilemma: Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med planlægning, gennemførelse og implementering af sundhedsindsatser?

Eventpuljen

Hvad handler arrangementet om?

Aftenens folkesundhedsdilemma handler om forløbet fra at igangsætte en sundhedsindsats til, at indsatsen er sat i værk og fungerer efter hensigten. Hvilket ofte er en lang og kompliceret proces. Derfor diskuterer og sparrer vi omkring, hvad der bidrager til en vellykket implementering af sundhedspraksis.

Således spørger aftenens dilemmaejer, Astrid Veloso fra Region Hovedstadens Psykiatri: ”Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med planlægning, gennemførelse og implementering af sundhedsindsatser?”.

Dilemmaet tager afsæt i et kort oplæg omhandlende erfaringer og udfordringer i forbindelse med implementering af det elektroniske spørgeskemasystem ”Behandlingseffekt” i Region Hovedstadens Psykiatri.

Dette er det andet møde i rækken af tre individuelle møder med sundhedsfaglige temaer. 3. møde bliver afholdt i Djøf den 21. maj, så sæt kryds i kalenderen, og deltag i debatten.

Mødet er et samarbejde mellem Foreningen for Folkesundhedsvidenskab og Djøf, og du kan tilmelde dig, hvis du er medlem af Djøf eller Foreningen for Folkesundhedsvidenskab.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle