]]>

Kursus

Hybridledelse i en fleksibel organisation

Lær at skabe et psykologisk trygt samarbejdsrum, hvor I arbejder fleksibelt, innovativt og produktivt med at skabe resultater – også når I arbejder på forskellige lokationer.

Startdato og sted

07. september 2022
København K

Varighed

2 1/2 dag
09:00-16:00

Pris

12.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der ønsker at blive en mere nærværende, rammesættende og supporterende leder i en hybrid kontekst. Du har medarbejdere, der i større eller mindre omfang arbejder fra en anden lokation end jeres faste kontor.  

På kurset får du:

 • greb om lederrollens kompleksitet i det hybride rum
 • indføring i forskningsbaserede ledelsesmodeller, der understøtter ledelse i en hybrid kontekst
 • værktøjer til at skabe samarbejdsrammer, der både understøtter opgaveløsningen og medarbejdernes kollegiale relationer i en hybrid kontekst
 • metoder til at arbejde med psykologisk tryghed
 • en personlig udviklings- og handlingsplan
 • sparring og feedback på dine konkrete ledelsesudfordringer. 

Kursets indhold

På kurset får du en grundig indføring i den hybride konteksts betydning for dit lederskab. Du bliver klædt på til at skabe et stærkt, hybridt samarbejdsrum, hvor du både kan supportere det gode samarbejde og facilitere stærke kollegiale relationer, som er essentielle i en hybrid hverdag. Nutidens ledelsesrum er komplekst; derfor arbejder vi med et relationelt perspektiv på lederrollen, og du får værktøjer, der er forankret i en reflekterende tilgang til omverdenen. 

Ledelse er en kompliceret disciplin, fordi du arbejder med mennesker. Når medarbejderne og samarbejdet så er sat ind i en hybrid kontekst, bliver ledelsesdisciplinen ekstremt kompleks. Her skal du som leder navigere i en potentielt svær kontekst, hvor medarbejderne ikke bare er udfordret af teknologiens begrænsninger, men hvor der også er en skævvridning i forhold til kommunikation, relationer og adgang til at bruge hinandens kompetencer og ressourcer.

Du bliver præsenteret for en forskningsbaseret ledelsesmodel, der rammesætter paradokset ved at lede i en hybrid kontekst, og du får i forlængelse heraf ny inspiration og redskaber, der udvider dit handlerepertoire. Du får masser af træning og et stærkt link til din egen praksis.

 • Før start

  Din rolle som leder i en omskiftelig og kompleks hverdag kalder på refleksive kompetencer. Den læringsproces starter du inden første kursusdag gennem en refleksionslogbog, hvor du sætter ord på dine konkrete dilemmaer, udfordringer og paradokser ved at lede i en hybrid kontekst. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  07. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag giver dig en indgående forståelse af din rolle som leder i en hybrid kontekst. Fokus er på udfordringer i din hverdag, og sammen relaterer vi dine oplevelser til en bredere forståelse af begrænsningerne ved det hybride samarbejde. For at skabe flere handlemuligheder og sikre det stærke team og en sund kultur i en hybrid kontekst sætter vi begrebet psykologisk tryghed i spil.

  Dagen giver dig:

  • viden om og indsigt i ledelsesrollen i en hybrid hverdag, i begrebet psykologisk tryghed og i fremtidens organisering 
  • metoder til at arbejde med psykologisk tryghed i en hybrid samarbejdskontekst
  • redskaber til at arbejde med refleksioner og små hverdagseksperimenter for at skabe organisering, der matcher din organisations muligheder og krav.
   
 • Dag 2

  21. september 2022, kl. 9.00 - 12.00

  Dag 2 foregår online. Vi tager udgangspunkt i de erfaringer, du har gjort igennem din træning siden sidst. Du får en dybdegående indføring i en reflekteret og ydmyg spørgeteknik, som bliver sat i spil i konkrete øvelser. Du bliver trænet i at mestre spørgeteknikken, samtidig med at du og dine meddeltagere sparrer om jeres konkrete ledelsesudfordringer. På den måde får du trænet din individuelle ledelsespraksis i forhold til at være undersøgende på komplekse kontekster. 

  Dagen giver dig:

  • viden om og indsigt i refleksiv spørgeteknik for at skabe handlemuligheder i en kompleks kontekst
  • træning af din egen ledelsespraksis i forhold til at være nysgerrig omkring kontekstens kompleksitet 
  • rum til sparring og refleksion om dine konkrete ledelsesudfordringer.
 • Dag 3

  03. oktober 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Som leder i en hybrid kontekst står du ofte over for et paradoks imellem både at være strukturerende og opfordre til selvledelse og at give plads og være nærværende. Du arbejder med en forskningsbaseret ledelsesmodel, der rammesætter dette paradoks og hjælper dig til at skabe handlemuligheder i din komplekse hverdag. Som afslutning på dagen udarbejder du en personlig handleplan for, hvordan du vil omsætte kursets læring.

  Dagen giver dig:

  • indblik i ledelsesparadokset i en kompleks, hybrid kontekst
  • handleinitiativer til de begrænsninger, du møder i den hybride samarbejdskontekst
  • metoder og redskaber til at skabe handling i en kontekst, hvis kompleksitet besværliggør indlysende løsninger
  • træning i lederens rolle som reflekterende i en omskiftelig hverdag
  • en plan for at implementere læringen i din dagligdag.

Hvorfor skal du blive bedre til hybridledelse?

Fremtidens organisation er mere fleksibel, mere nytænkende, mere holdbar. Fremtidens organisation bruger teknologiens muligheder til at skabe en hverdag, hvor vi arbejder smartere og med opgaven i centrum kan skabe fleksible rammer, der spiller medarbejderne stærke. Denne nye måde at organisere os på kalder på nutidige relationelle ledelseskompetencer, der kan håndtere den komplekse, omskiftelige verden, vi lever og arbejder i. 

Det er dét, den hybride leder mestrer – en leder med stærke kompetencer til at skabe et psykologisk trygt rum, hvor vi sammen kan organisere vores arbejde fleksibelt, innovativt og produktivt på bæredygtig vis og dermed skabe (endnu) bedre resultater.
 

Hvem underviser?

Lise Dahl Arvedsen

Lise Dahl Arvedsen
Ph.d., partner hos Augmenti og ekstern lektor på CBS

Lise forsker i virtuel og hybridledelse. Hun er partner hos Augmenti, et forskningsbaseret konsulenthus med fokus på både strategi og rådgivning af virksomheder, teams og ledere om det virtuelle og hybride samarbejde. Derudover er hun ekstern lektor på CBS, hvor hun blandt andet underviser i forandringsledelse og den digitale organisation. Lise er også medlem af bestyrelsen i EMCC.
 

Kursets form

’Hybridledelse i en fleksibel organisation’  er opbygget af en række elementer, der understøtter din læring:

 • En række 30-45 minutters oplæg med introduktion og uddybning af teori og modeller
 • Videndeling blandt kursets deltagere og underviser via whiteboardøvelser med henblik på at dele og koble din praktiske erfaring til det teoretiske indspark
 • Refleksionsøvelser, både individuelle, i mindre grupper og i plenum 
 • Øvelser i at træne stærk kommunikativ facilitering og refleksive spørgeteknikker.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  12.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  12.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  14.300 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 07. september 2022 - Fysisk fremmøde på MBK, Pilestrædet 61, 1112 København K

  Modul 2: 21. september 2022 - Zoom fra kl. 9.00 - 12.00

  Modul 3: 03. oktober 2022 - Fysisk fremmøde på MBK, Pilestrædet 61, 1112 København K

 • Kursets referencenr.
 • 35982
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  31. august 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  7. august 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle