]]>

Arrangement

Hvorfor matematiske modeller i økonomi?

Foreningen 'Kritiske Politter' inviterer i samarbejde med Djøf til et arrangement, hvor du kan høre mere om matematiske modeller i den økonomiske videnskab.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Arrangementets formål er at gøre 1. og 2. års studerende klogere på, hvordan man gør brug af matematiske modeller i den økonomiske videnskab. Formålet med arrangementet er at belyse, hvordan man som økonom gør brug af makroøkonomiske modeller. Hvordan fungerer de, og hvad får vi ud at lave forsimplede modelleringer af komplekse samfundsforhold? Herudover vil det blive diskuteret, hvad den neoklassiske antagelse om optimerende rationelle agenter betyder for modellerne og dens resultater. 

Arrangementet vil også handle om begrænsningerne ved at bruge økonomiske modeller og er tænkt som en forsmag på nogle af de diskussioner, der indgår i faget ’videnskabsteori’ som er obligatorisk senere på studiet. Jeppe Druedahl, som er assistant professor på Københavns Universitet, vil gøre os klogere på de makroøkonomiske modeller, og efterfølgende vil der være en mindre debat og workshop, hvor der er mulighed for at diskutere, hvorfor de økonomiske modeller er politiske, om økonomiske modeller i sig selv påvirker folks adfærd, og hvad valget og fravalget af forskellige variable i modellerne betyder.

Program

Kl. 15.15 Velkomst og kaffe
Kl. 15.20 Oplæg ved Jeppe Druedahl
Kl. 16.20 Pause og sandwich
Kl. 16.30 Debat i mindre grupper
Kl. 17.15 Opsamling i plenum
Kl. 17.30 Tak for i dag

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle