]]>

Arrangement

Hvordan når vi klimalovens reduktionsmål?

Hør De Økonomiske Råds anbefalinger til at nå klimalovens reduktionsmål på baggrund af deres klimaanalyser.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Direktøren for De Økonomiske Råd, John Smidt, vil fortælle om rådets opbygning, arbejde og ikke mindst deres analyser og anbefalinger om klimapolitikken både i et nationalt og internationalt perspektiv.

John Smidt fortæller om de analyser, som de har gennemført i 2021, hvor den centrale konklusion og anbefaling er at indføre en ensartet afgift på alle drivhusgasser. John Smidt kommer ind på, hvor høj denne afgift skal være, hvilke erhvervsmæssige konsekvenser en sådan afgift vil kunne have, hvordan de samlede globale udledninger vil tænkes at blive påvirket af dansk klimapolitik, og slutteligt hvordan alternative virkemidler vil påvirke de samlede omkostninger.

Præsentation af De Økonomiske Råds sekretariat

Sekretariatet beskæftiger omkring 20 økonomer, der bistår De Økonomiske Råds formandskab (de økonomiske vismænd) med at lave rapporter om dansk økonomi. 

De Økonomiske Råds formandskab består af fire økonomiprofessorer. Tre fra Københavns Universitet (Carl-Johan Dalgaard, Lars Gårn Hansen og Jakob Roland Munch) og en fra Aarhus Universitet (Nabanita Gupta).

Formandskabet er ansvarlige for 4 årlige rapporter om dansk økonomi, herunder en om miljø- og klimaøkonomi 'Økonomi og Miljø'.

Formandskabet står i spidsen både for Det Økonomiske Råd (oprettet i 1962) og Det Miljøøkonomiske Råd (oprettet i 2007).

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle