]]>

Arrangement

Hvordan kommer landbruget med på klimavognen?

Hør om, hvad der skal til for at nå målet om 70% reduktion i 2030.

Dato og sted

19. april 2023
København K

Varighed

16:30-18:30

Pris

0 kr.
Medlem af Pensionistforeningen

Hvad handler arrangementet om?

I september 2021 besluttede Folketinget i et bredt forlig, at landbrugets udledninger af klimagasser skal reduceres med 55-65% i 2030. 

På arrangementet kommer vi ind på, hvad det kræver for at sænke udslippet: 

 • Omstilling til mere plantebaserede fødevarer både i produktion og forbrug. Det vil samtidig frigøre areal til mere natur og skov.
 • Mere græs, mindre korn og majs.
 • Udtagning af lavbundsjorde med stop for dræning.
 • Mere brug af miljøteknologier: gylleforsuring, kortere opholdstid i stalden, større andel til biogasanlæg og gylleseparering og mere fedt i foder.
 • Mere økologi.

Landbruget bidrager i dag med godt 20% af Danmarks udledning af klimagasser. Men fortsætter udviklingen som hidtil, bliver det over 30% i 2030. Landbruget har ganske vist reduceret sit udslip siden 1990, men kun frem til 2010 og kun som en bieffekt af vandmiljøplanerne. Siden er udviklingen gået i stå.

I dag bruger vi 80% af Danmarks landbrugsareal på at dyrke foder til dyrene. Hvis vi i stedet for dyrkede plantebaserede fødevarer, ville vi bruge langt mindre areal og gavne vandmiljø og biodiversitet.

Vi kommer ind på et af de centrale virkemidler, som er at pålægge landbruget en klimaafgift.

Landbruget advarer om, at en afgift vil medføre 'lækage' – altså, at produktion flytter ud af landet. Problemet kan blive mindre ved at gøre afgiften til en kombination af udlednings- og produktafgift, så produktafgiften også kan lægges på importerede varer og på den måde være konkurrence-neutral. 

Program

 • Kl. 16.30

  Networking over en kop kaffe og kage
 • Kl. 17.00

  Velkomst ved Torkil Groving
 • Kl. 17.05

  Oplæg ved Christian Ege
 • Kl. 18.05

  Spørgsmål
 • Kl. 18.30

  Tak for i dag
 • Hvem er oplægsholder?

  Christian Ege Jørgensen

  Christian Ege Jørgensen
  Seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling (RGO)

  Christian Ege er seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling (RGO), særligt tilknyttet arbejdet med landbrugets påvirkning af klima og miljø. Tidligere var han leder samme sted 1997-2018 (dengang det hed Det Økologiske Råd). RGO er en grøn organisation (NGO), der arbejder med klima, miljø og bæredygtighed, særligt inden for landbrug, energi, transport, kemikalier og luftforurening – både i forhold til Danmark og EU. Tidligere har Christian arbejdet i Miljøstyrelsen samt konsulentfirmaet CASA. Han er bl.a. medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. Tidligere formand for 92-gruppen – netværk for 24 danske klima-, miljø- og udviklingsorganisationer.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlem af Pensionistforeningen
   0 kr.
  • Arrangementets referencenr.
  • 37821
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   14. april 2023 kl. 23:59
  • Yderligere info, kontakt
  • Anni Andersen

   Anni Andersen
   Arrangementskoordinator
   ana@djoef.dk
   33959975

   Torkil Groving, cand. techn. soc.

   Torkil Groving, cand. techn. soc.
   Torkil Groving er medlem af repræsentantskab for Djøf og Djøfs Pensionistforening, i udvalget for klima og grøn omstilling og aktivitetsudvalg for Hovedstaden og aktiv omkring organisering af netværksgrupper.
   torkil@mail.tele.dk

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle