]]>

Arrangement

Hvem skal undersøge politisk-administrative skandalesager?

Med den netop afgivne betænkning om 'Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer' giver udvalgets formand, højesteretsdommer Jens Peter Christensen sit bud på, hvad der måske er i vente.

Hvad handler arrangementet om?

I de senere år har de politisk-administrative skandalesager været et varmt politisk emne. Vær med, når højesteretsdommer Jens Peter Christensen deler sine betragtninger på, om der altid skal nedsættes en undersøgelseskommission, eller politikerne selv skal undersøge sagerne.

Undersøgelseskommissioner er dyre og tager ofte lang tid, og som regel ender de i ingenting, lyder kritikken. Men hvad er alternativet? Det har et udvalg om undersøgelseskommissioner sat sig for at undersøge. De har netop leveret en betænkning med titlen ’Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer’, hvor de har belyst, hvilke muligheder der er for at reformere undersøgelserne, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med dem.

Politikerne på Christiansborg skal snart tage politisk stilling til betænkningen. Formanden for udvalget, højesteretsdommer Jens Peter Christensen vil på Djøfs arrangement give sit bud på, hvad der måske er i vente.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle