]]>

Arrangement

Har du tre timer om ugen som frivillig rådgiver?

Hør om opgaver og muligheder som frivillig faglig rådgiver hos Settlementets Rådgivning.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Vil du hjælpe almindelige mennesker? 

Hos Settlementets Rådgivning på Vesterbro oplever man, at flere og flere udsatte borgere søger hjælp inden for retshjælp, gælds- og socialrådgivning. Derfor har Settlementets Rådgivning brug for flere djøfere, som er komfortable i rådgiverrollen, til spændende og givende frivilligt arbejde. Du skal være jurist eller økonom og have solid erfaring fra borgernære retsområder, fx leje-, ansættelses-, socialret eller inkasso, samt mulighed for at bruge tre timer om ugen hos Settlementets Rådgivning.

I rådgivningen er der 4 ansatte og cirka 30 frivillige rådgivere - alle med faglig baggrund indenfor socialrådgivning, jura og økonomi. Settlementets Rådgivning arbejder for en sikring af socialt udsatte borgeres rettigheder, social inklusion samt lige adgang for alle til professionel rådgivning. Målgruppen for rådgivningen er 18+. 

Rådgivningen er et gratis og uvildigt tilbud. Der arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt, og der bliver lagt stor vægt på, at rådgivningen er et samarbejde, så borgeren går hjem med ny viden om, hvordan man kan håndtere sin situation fremadrettet. 

Rådgivningen er en del af Settlementet, som siden 1911 har udført socialt arbejde på Vesterbro.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle