]]>

Arrangement

Højesterets rolle og udvikling

I Højesteret træffes beslutninger med enorm betydning for samfundet. Men hvilke overvejelser gør højesteretsdommerne, når de voterer? Hvad er egentlig Højesterets rolle i dag? Og kan selv Højesteret gøre det bedre? Disse og mange andre spørgsmål søger vi belyst denne aften.

Hvad handler arrangementet om?

Som landets øverste domstol har Højesteret en særlig rolle og betydning for samfundet. Her udkæmpes store og ofte historiske juridiske slag.

Når spørgsmålet om en bandeleders udvisning skal afgøres, er det foran syv af landets største juridiske kapaciteter. Og som tilfældet var det, er dommerne ikke altid enige.

Der er utvivlsomt en helt speciel aura, der omgærder Højesteret. Og selvom langt de fleste genkender billederne fra Prins Jørgens Gård, er det langt de færreste, der oplever Højesteret indefra.

Djøf Advokat er derfor meget glade for at kunne tilbyde et unikt indblik i Højesterets udvikling og rolle, når tidligere højesteretspræsident Børge Dahl, nuværende højesteretsdommer Lars Hjortnæs samt den erfarne procedør og formanden for Foreningen Højesteretsskranken, advokat Eigil Lego Andersen, deler ud af deres erfaringer og betragtninger.

I den indlagte pause byder Djøf Advokat på mad, drikke og rig lejlighed til at netværke med andre advokater og advokatfuldmægtige.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for din deltagelse i dette arrangement svarende til tre kursuslektioner, som giver mulighed for at søge Advokatsamfundet om godkendelse som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Dit udbytte af arrangementet

Du får et unikt indblik i proceduren ved Højesteret fra en erfaren højesteretsdommer, en nuværende højesteretsdommer og en velanset advokats perspektiv.

Du vil blandt andet blive præsenteret for oplægsholdernes mening om, hvad Højesterets rolle er i nutidens samfund, hvor Højesterets rolle bevæger sig hen, og hvad Højesterets rolle i fremtiden bør være. Du vil på den måde opnå essentiel viden om, hvordan Højesteret som ypperste retlige instans præger samfundet - og omvendt.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle