Arrangement

Grundlæggende forhandlingsteknik

Bliv mere sikker i rollen som forhandler og skab bedre resultater. Dette kursus i grundlæggende forhandlingsteknik giver dig velafprøvede forhandlingsteknikker og -værktøjer, der tager dig ud i alle hjørner af en forhandlingssituation, så du vil føle dig klædt bedre på til fremtidige forhandlinger.

Hvad handler arrangementet om?

Du befinder dig ofte i forhandlingssituationer, og det sker ikke kun i de situationer, hvor du forhandler på vegne af din klient. Du er bare ikke opmærksom på, at de finder sted. Dermed kan du gå glip af de flere muligheder og bedre resultater, en forhandlingssituation giver.

Nogle advokater og advokatfuldmægtige betragter forhandling som noget, der læres med tiden, og som nogle bare er bedre til end andre. Men det er ikke rigtigt  Forhandling er en disciplin, som er teoretisk funderet, og som indeholder konkrete redskaber til skabelse af gensidig værdi i en forhandlingssituation og dermed bedre resultater.

På dette kursus i grundlæggende forhandlingsteknik vil du blive introduceret til nogle grundlæggende og velafprøvede forhandlingsteknikker, der tager dig ud i alle hjørner af en forhandlingssituation, så du vil gå fra kurset som en stærkere forhandler og føle dig klædt bedre på til fremtidige forhandlinger.

Du vil blandt andet blive introduceret til forhandlingsprocessens faser fra forberedelse til resultat, forhandlingsteknikker til den typiske forhandlingssituation, redskaber til at forstå og afdække parternes interesser samt redskaber til at håndtere relationen, kommunikationen og indholdet i forhandlingen.

Kurset er funderet i anerkendt forhandlingsteori, men fokuserer primært på den praktiske anvendelse og integration af konkrete forhandlingsredskaber, som du som kursusdeltager kan benytte med det samme.

I den indlagte pause vil Djøf Advokat byde på lidt mad og noget at drikke, og der vil være mulighed for at tale og sparre med andre advokater og advokatfuldmægtige.

Dit udbytte af arrangementet

Formålet med dette kursus er at give dig velafprøvede forhandlingsteknikker og -værktøjer, der tager dig ud i alle hjørner af en forhandlingssituation, så du vil gå fra kurset som en stærkere forhandler og føle dig klædt bedre på til fremtidige forhandlinger.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for din deltagelse i dette kursus svarende til tre kursuslektioner, som giver mulighed for at søge Advokatsamfundet om godkendelse som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle