]]>

Kursus

Generationsskifte - familie, arv, skat og pension

Alt, du har brug for at vide om generationsskiftemuligheder i praksis.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder som advokat, advokatfuldmægtig, virksomhedsjurist, revisor eller i en anden stilling, hvor du beskæftiger dig med generationsskifter.

På kurset får du:

  • en opdatering på generationsskifteområdet
  • inspiration til, hvordan du bedst udarbejder generationsskifteplaner i mindre og mellemstore virksomheder.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset omhandler generationsskiftemuligheder i levende live. Du får de muligheder og begrænsninger, som nedsættelsen af bo- og gaveafgiften har medført.  Du får også en opdatering på centrale skatte- og afgiftsregler, behovet for pensionsopsparing og valg af opsparingsform, samt hvilke familie- og arveretlige redskaber du har til at sikre generationsskiftet. Der bliver sat fokus på mulighederne for at etablere skattefritagne dødsboer, herunder at afgrænse dem inden for særeje og fælleseje.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg illustreret med cases og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser

 Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle