]]>

Arrangement

Generalforsamling i Djøf Finansnetværk 2019

Kom til generalforsamling i Djøf Finansnetværk, hvor du kan stille op til bestyrelsen.

Hvad handler arrangementet om?

Kom til generalforsamling (årsmøde) i Djøf Finansnetværk. Ønsker du at vide mere om, hvad bestyrelsen arbejder med, og/eller ønsker du at stille op til bestyrelsen, ser vi frem til at møde dig.

Der afholdes bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen 2019

Dagsorden, jævnfør vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøf-sekretariatet, att. Anni Andersen, mail til dk¤djoef¤ana i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Hvis der ikke kommer yderligere forslag til behandling på årsmødet, er den foreløbige dagsorden endelig.

Øvrige erhvervsaktive medlemmer med beskæftigelse inden for det finansielle område kan tilmelde sig via mail til ana@djoef.dk

Ordstyrer er Camilla Neuenschwander, Djøf Finansnetværk.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle