]]>

Arrangement

Gør samarbejdsdrevet politik til en succes

Politikere og borgere skal samarbejde om at udvikle ny politik. Men det er en voldsom læringsproces, der kræver klare mål og aftaler. Find ud af, hvordan man opsætter og håndterer disse mål og aftaler, så det bliver en succes på dette seminar.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Fremtidens politiske verden kræver et tættere samarbejde mellem politikere og samfundets brogere. Et sådant samarbejde kræver en masse af begge parter, og derfor undersøger vi på dette seminar, hvordan man kan få succes med samarbejdsdrevet politik.

Samarbejdsdrevet politik og serviceproduktion er defineret ved, at offentlig styring og serviceproduktion udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem relevante aktører, herunder ikke mindst de borgere, som løsninger og service er rettet mod.

Idéen er både at skabe den rigtige service og at mobilisere erfaringer, viden og ressourcer blandt ledere, fagprofessionelle, private aktører og borgere. Vi finder sådanne samarbejder på alle administrative niveauer, men fylder nok mest i regioner og især kommuner, hvor der hver dag arbejdes hårdt med at skabe værdi for borgerne.

På godt og ondt kan det være en måde at skabe effektive løsninger på vanskelige opgaver. Men det store spørgsmål bliver, hvordan man sikrer ansvarlighed og legitimitet i netværk og partnerskaber? Risikoen ved udviklingen kan være, at disse partnerskaber forstærker en måske elitær udvikling med stigende afstand mellem beslutningstagere og borgere i almindelighed. Hvordan den udvikling er, og hvordan vi sikrer legitimitet og mål, vil vi gerne diskutere med praktikere, beslutningstagere og forskere på dette formiddagsseminar.

På seminaret vil vi skabe møde mellem aktører og udveksle erfaringer, vise nye redskaber til styring af samarbejdet, så kvaliteten af arbejdet kan løftes. Vi vil prøve værktøjer af og diskutere løsninger og udfordringer, der kan bringe dit arbejde videre.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle