]]>

Kursus

Fri bevægelighed i EU-retten

Lær at styre uden om faldgruberne og at se muligheder i EU’s regler om fri bevægelighed.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der ønsker at foretage sikre vurderinger af, om reglerne om fri bevægelighed er eller bliver overholdt.

Du er fx sagsbehandler i en offentlig myndighed, en faglig organisation eller en virksomhed. Du kan også være advokat, virksomhedsjurist eller konsulent.

Du behøver ikke at have en juridisk baggrund for at deltage, men et vist forkundskab til de EU-retlige grundprincipper er en fordel. Ellers kan du evt. starte her: Implementering af EU-regulering i dansk ret

På kurset får du:

  • kendskab til de faldgruber, som reglerne om fri bevægelighed medfører
  • indsigt i at vurdere, om regler eller afgørelser opfylder EU’s regler om fri bevægelighed
  • klarhed over de rettigheder og muligheder, EU’s indre marked og reglerne om fri bevægelighed giver borgere og virksomheder.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du styr på EU-reglerne om fri bevægelighed, og du får indsigt i de krav, EU-reglerne stiller til myndighedernes regler og afgørelser om varer, tjenesteydelser, personer og kapital.

Du kommer igennem en række cases, der belyser og gør dig i stand til sikkert at vurdere, om en regel, et krav eller en afgørelse har et sagligt formål og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt efter EU-reglerne.

 

Kursets form

Kurset er dialogbaseret og tager i vidt omfang udgangspunkt i dine og de andre deltageres arbejdserfaringer. Kurset indeholder mange praktiske eksempler, og der er løbende små opgaver, som giver dig mulighed for at bruge din nye viden i faktiske situationer.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser

  Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne

Se alle