]]>

Arrangement

Fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

Studenterforeningen for Menneskerettigheder og Djøf inviterer til højspændt debat.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Kom og vær med, når både argumenter for og imod lovgivningens legitimitet bliver rejst og debatteret. Folketinget har ved vedtagelsen af en ny lov gjort det muligt administrativt at fratage statsborgerskab for personer, der 'har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser'. 

Lovgivningen har fået stor medieomtale og møder skarp kritik for blandt andet at være på kant med menneskerettighederne og retten til at få sin sag prøvet ved en domstol, ligesom kritikere har sat spørgsmålstegn ved magtens tredeling og lovgivning med tilbagevirkende kraft. Heroverfor står imidlertid et tungtvejende hensyn til statens sikkerhed.

Samtidig lægger et nyt lovforslag op til, at nyfødte børn af danske fremmedkrigere ikke skal gives dansk statsborgerskab ved fødslen, selvom børnene som konsekvens heraf kan blive statsløse, hvilket yderligere rejser spørgsmål om Danmarks overholdelse af internationale konventioner og retssikkerhedsmæssige principper. Vi inviterer til et debatarrangement, hvor disse juridiske problemstillinger bliver diskuteret af nogle af landets dygtigste jurister og meningsdannere. Til at styre debatten, har vi inviteret Rasmus Mark Pedersen, der vil sikre, at samtlige argumenter for og imod lovgivningen vil blive vendt og drejet.

Kom og bliv klogere på et af tidens største juridiske spændingsfelter, nemlig forholdet mellem statens sikkerhed, menneskerettigheder og internationale forpligtelser.

Arrangementet er gratis og åbent for alle studerende.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle