]]>

Arrangement

Har den offentlige sektor den rigtige ledertype?

Vi drøfter balancen i driftsledelse.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Kom til et gå hjem-møde, hvor vi drøfter balancen i driftsledelse, og hvordan lederne på den ene side har fokus på driften, men stadig kan tænke innovativt og komme med nye idéer til det politiske system.

Har vi brug for en ny type topleder i den offentlige sektor, der har spidskompetence i god driftsledelse, som har fokus på at lede indad i organisationen, skabe arbejdsglæde og en god feedbackkultur?

Ledelseskommissionen pegede i sin afrapportering for et par år siden på, at toplederne i både staten, regioner og kommunerne har for meget fokus på at lede opad mod det politiske system og dermed har for lidt fokus på den daglige drift.

Derfor tager vi debatten om balancen mellem at ”have fingrene i bolledejen” og have konkret viden om produktion og kvalitet samtidig med, at mellemledere har frihed til selv at tilrettelægge sagsgange og individuel personaleledelse.

Vi sætter fokus på:

  • Håndgrebene i driftsledelsen – hvordan får vi den ledertype, som Ledelseskommissionen talte om?
  • God driftsledelse i forhold til forskellige medarbejdertyper, hvor nogle er hardcore bureaukrater og andre fagprofessionelle med en faglig spidskompetence - hvordan skaber vi den fornødne respekt og tillid mellem administratorer og fagprofessionelle?

Baggrund

Den socialdemokratiske regering har fremhævet behovet for mere tillid til de offentligt ansatte og mindre kontrol og rigide regler hos de fagligt ansatte i vores velfærdssystem. Det er også det signal, der er sendt med oprettelsen af den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse.

Statsminister Mette Frederiksen talte i sin åbningstale om behovet for en nærhedsreform, som ”skruer ned for detailstyring oppefra. Og skruer op for faglighed og ledelse ude på institutionerne".

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Samarbejdspartnere

Nordisk Administrativt Forbund


Se alle