]]>

Arrangement

Forvaring: Praksis og varighed

Kom med, når Dansk Kriminalistforening sætter fokus på forvaring og den seneste tids debat om udviklingen i forvaringssager.

Hvad handler arrangementet om?

Dansk Kriminalistforeningen inviterer til gå hjem-møde hvor næstformand i Retslægerådet Mette Brandt Christensen og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich orienterer om et af de ofte diskuterede retspsykiatriske debatemner, nemlig brug af forvaring.

Udgangspunktet bliver sager hvor der tidligere er dømt forvaring i og tilhørende data.
 

Gyrithe Ulrich vil komme ind på:

  • Hvilke sager nedlægger anklagemyndigheden nu, inden for de seneste fem års tid påstand om forvaring i og er der sket en udvikling?
  • Er antallet af sager hvor der dømmes forvaring steget?
  • Er der altså muligt også sket en udvikling i retspraksis?

Mette Brandt-Christensen vil komme ind på:

  • Et stigende antal sager forelægges Retslægerådet med spørgsmål om forvaring
  • Hvad bygger den Retslægerådets vurdering af farlighed på?
  • Er der sket en ændring i Retslægerådets anbefalinger om forvaring?
  • Eksempler på Retslægerådets udtalelser

Program

Kl.17.00 Oplæg

Kl.18.00 Sandwich

Kl.18.15 Diskussion   

Kl.18.45 Tak for i dag

Mødet er arrangeret af Dansk Kriminalistforening og er åbent for medlemmer af Djøf og medlemmer af Dansk Kriminalistforening.

Tilmelding er obligatorisk.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle