]]>

Konference

Forvaltningskonferencen 2023

Hvor meget kan låget på forvaltningens trykkoger holde til? Kom til debat uden filter om offentlige ledere og embedsmænd i en turbulent tid, og sæt dit præg på embedsmandens fremtid.

Dato og sted

20. april 2023
København S

Afholdt

Varighed

09:00-16:15

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Hvad betyder formuleringer som åbenhed om fejl, samarbejde, ansvar og god ledelse i den offentlige administration, når man er alene og står i problemer til halsen? Hvor meget kan låget på den offentlige forvaltnings trykkoger egentlig holde til? 

Gå ikke glip af ’Forvaltningskonferencen 2023’. Et uformelt forum, hvor politikere, embedsmænd og meningsdannere mødes og taler lige ud af posen – uden filter. Vær med i debatten, når vi diskuterer de tendenser og vilkår, der berører embedsmandens rolle og påvirker den offentlige sektor fremover.  

 
Vi sætter fokus på tre højaktuelle temaer og ser nærmere på, hvilke udfordringer embedsværket står over for akkurat nu: 
 

1. Offentlige ledere og embedsmænd i en turbulent tid

I kølvandet på coronaperioden, instruks- og minksagen og anbefalingerne fra Dybvadudvalget debatterer vi embedsværkets position og gør status: Er det blevet mere risikabelt at være embedsmand? Hvad får direkte og operationel betydning for dig som medarbejder eller leder i den offentlige forvaltning? Og hvordan udvikler det daglige samspil mellem det faglige og det politiske niveau sig?  

 2. Rekruttering og kompetencer i det offentlige 

Hvordan skaber vi en arbejdsplads, der er værd at vælge for de nyuddannede, og som evner at fastholde de erfarne medarbejdere?  

3. Me too i den offentlige sektor  

Skal den gode arbejdsplads i 2023 være ’woke’? Hvad er en god arbejdskultur i dag, og hvad er brud på den gode arbejdskultur? Er det egentlig så svært at bibeholde en god tone og ikke overtræde hinandens grænser? Og hvis det alligevel sker, hvad er så den gode proces?

Igen i år bliver du guidet gennem debatter og indlæg af de erfarne moderatorer Claes Nilas og Mette Østergaard.  

Hvem er ’Forvaltningskonferencen 2023’ relevant for? 

Du er selvskrevet til at deltage, hvis du er embedsmand i staten, en region eller en kommune.   

3 for 2-rabat

Tilmeld jer 3 kolleger, og betal kun for 2, når I tilmelder jer samtidigt til og med 31. marts 2023. 

Når I har tilmeldt jer, skal I skrive til Karin Rasmussen på dk¤djoef¤kir for at få rabatten. Husk at angive arbejdspladsen og alle navne i mailen.

Program

 • Kl. 8.30

  Ankomst, te/kaffe og let morgenmad 

 • Kl. 9.00

  Claes Nilas og Mette Østergaard byder velkommen 
 • Kl. 9.15

  Når fingeren peger på embedsværket  

  Tilliden til både embedsværkets og politikernes udøvelse af magt har været under beskydning. En række sager har sat spørgsmålstegn ved, om det politiske og styringsmæssige maskinrum fungerer efter hensigten.  

  Karsten Dybvad, tidligere departementschef i Statsministeriet, indleder dagen med et blik på, hvordan magten bedrives i Danmark, og præsenterer os for Dybvadudvalgets vigtigste konklusioner og anbefalinger.  

 • Kl. 10.00

  Pause

 • Kl. 10.15

  Offentlige ledere og embedsmænd i en turbulent tid – del 1 

  I kølvandet på coronaperioden, instruks- og minksagen og anbefalingerne fra Dybvadudvalget debatterer vi embedsværkets position og gør status: Hvad er den direkte og operationelle betydning for den enkelte medarbejder?  

  Vi debatterer: 

  • hvordan den daglige arbejdssituation mellem det politiske og det faglige niveau udvikler sig
  • hvordan embedsværkets magtposition ser ud i 2023 
  • hvad risikoen er for den offentlige leder og medarbejder, og om man kan gøre noget præventivt for at passe på sig selv. 

  I debatten ’indefra’ møder du offentlige ledere og forskere: 

  • Peter Stensgaard Mørch, departementschef, Finansministeriet
  • Kristian Vendelbo, adm. direktør, KL 
  • Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk Ministerråd 
  • Amalie Trangbæk, adjunkt, Aarhus Universitet 
  • Caroline Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 • Kl. 11.15

  Pause

 • Kl. 11.30

  Offentlige ledere og embedsmænd i en turbulent tid – del 2 

  Vi fortsætter debatten ’udefra’, hvor du får perspektiver fra iagttagere af den offentlige forvaltning:

  • Brian Mikkelsen, direktør, Dansk Erhverv 
  • Jakob Jensen, adm. direktør, DBU
  • Anne Mette Svane, chefredaktør, TV 2 News 
  • Mette Østergaard, chefredaktør, Berlingske 
 • Kl. 12.30

  Frokost

 • Kl. 13.25

  Rekruttering og kompetencer i det offentlige 

  Der er i de senere år skubbet til rammerne for, hvordan vi arbejder. Fleksibiliteten er øget flere steder, og hjemmearbejdsdage er blevet almindelige. Men de offentlige arbejdspladser er sjældent ’front runners’. Hvilke greb er nødvendige for at flytte forvaltningen ind i fremtiden?  
   

  Vi debatterer følgende: 

  • Hvordan skaber vi en arbejdsplads, der er værd at vælge for de nyuddannede, og som evner at fastholde de erfarne? 
  • Hvordan kan vi anlægge en mere systematisk tilgang til kompetenceudvikling og tilbyde interessante karriereforløb på alle niveauer? 
  • Hvad skal der til, og hvad står i vejen for at skabe flere fleksible arbejdsvilkår?
  • Er overenskomster en hindring for, at vi kan arbejde aktivt med work-life balance i de offentlige organisationer?  

   
  I debatten møder du:

  • Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet 
  • Rasmus Willig, tidl. leder af Center for Offentligt og Privatansattes Ytringsfrihed 
  • Tina Overgaard, partner, Genitor 
  • Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør, Hørsholm 
   
 • Kl. 14.35

  Pause

 • Kl. 14.55

  Me too i den offentlige sektor 

  Mobning, chikane, tilnærmelser og overgreb. Behandler vi hinanden ordentligt? Hvem går du til, hvis der er problemer? Hvad er den gode arbejdsplads i det offentlige anno 2023? Hvad er brud på den gode arbejdskultur? Hvad er krænkelser – og hvis de finder sted, hvad er så en god proces? Vi afslutter dagen med en debat om den offentlige sektor i en me too-tid. 

  Bliv skarp på de retssikkerhedsmæssige udfordringer, når advokat og ph.d. Maria Elisabeth Reimer Rasmussen sætter rammen for debatten med en kort indflyvning til forebyggelsespligt, bevisbyrde og retssikkerhed. 

  Du får indblik i: 

  • hvad en krænkelse er, og hvor grænsen går 
  • hvad dine forpligtelser er som leder og arbejdsgiver 
  • hvilket ansvar du har som medarbejder
  • hvordan bevisbyrden løftes, og retssikkerheden varetages på området.  

  Vi debatterer følgende: 

  • Hvordan skaber vi den gode arbejdskultur?
  • Hvordan sikrer vi, at vi har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer og den rette indsigt? 

  I debatten møder du: 

  • Maria Elisabeth Reimer Rasmussen, advokat og ph.d.
  • Majbrit Berlau, generalsekretær, Sex & Samfund 
  • Mie Plotnikof, lektor ved DPU, Aarhus Universitet. 

 • Kl. 15.55

  Claes Nilas og Mette Østergaard runder af
 • Kl. 16.00

  Tak for i dag og på gensyn
 • Hvem er oplægsholdere?

  Peter Stensgaard Mørch

  Peter Stensgaard Mørch
  Departementschef i Finansministeriet

  Peter har tidligere været kontorchef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontorchef i Finansministeriet og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet. Han har været departementschef i Beskæftigelsesministeriet og adm. direktør i Københavns Kommunes økonomiforvaltning. Peter kan med sin placering centralt i Slotsholmens maskinrum give et indblik i rollen som topembedsmand. Han er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. 

  Karsten Dybvad

  Karsten Dybvad
  Formand, Djøfs ekspertudvalg om politikere og embedsmænd

  Karsten er økonom og har et særdeles godt kendskab til magtens maskinrum som tidligere departementschef i bl.a. Finansministeriet og Statsministeriet. Han har stor erfaring fra den private sektor gennem sine otte år som administrerende direktør i Dansk Industri og som bestyrelsesformand i Danske Bank indtil foråret 2022. Senest er Karsten blevet formand for Djøfs uafhængige ekspertudvalg om samspillet mellem politikere, embedsværk og medier.

  Kristian Vendelbo

  Kristian Vendelbo
  Adm. direktør for Kommunernes Landsforening

  Kristian er formand for udviklingscenteret Komponent. Han har tidligere været adm. direktør for Danske Regioner og departementschef i Socialministeriet og i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. 
  Karen Ellemann

  Karen Ellemann
  Generalsekretær i Nordisk Ministerråd

  Karen var medlem af Folketinget for partiet Venstre fra 2007 til 2022 og formand for Venstres folketingsgruppe 2018-2019. Hun har været miljøminister og minister for nordisk samarbejde (2010-2011), social- og indenrigsminister (2015-2016), minister for ligestilling og for nordisk samarbejde (2016-2017) og minister for fiskeri og ligestilling samt minister for nordisk samarbejde (2017-2018). Hun var medlem af Folketingets Præsidium fra 2019 til 2022. Karen er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 

  Jakob Jensen

  Jakob Jensen
  Adm. direktør i Dansk Boldspil Union

  Jakob har tidligere været afdelingschef i Ligestillings- og Kirkeministeriet, direktør for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet. I perioden 2017-2020 var han departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Han er uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet.  

  Brian Mikkelsen

  Brian Mikkelsen
  Direktør i Dansk Erhverv

  Brian var medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti 1994-2018 og formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe 2012-2015. Fra 2001 til 2011 var Brian kulturminister, justitsminister og økonomi- og erhvervsminister. I perioden 2016-2018 var han erhvervsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. 
  Majbrit Berlau

  Majbrit Berlau
  Generalsekretær for Sex og Samfund

  Majbrit har en fortid i dansk fagbevægelse, først som formand for Dansk Socialrådgiverforening og dernæst næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Hun var i den forbindelse chefforhandler på trepartsaftalen om seksuel chikane fra 2022. Majbrit er uddannet master i konfliktmægling med afhandling om seksuel chikane. Hun er derudover uddannet socialrådgiver og har derfor en bred baggrund inden for både forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen og bredt i samfundet.

  Anne Mette Svane

  Anne Mette Svane
  Chefredaktør for TV 2 News

  Anne Mette har tidligere været ansat på Aktuelt, Weekend Nu, Gaffa og Jyllands-Posten, hvor hun var politisk redaktør. I 2010 blev hun nyhedschef på Politiken og senere samme år chefredaktør, hvilket hun var frem til 2022. Hun er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus. 

  Claes Nilas

  Claes Nilas
  Direktør i Hjemrejsestyrelsen

  Claes er ekstern lektor ved Københavns Universitet inden for retspleje, udlændingeret og integrationsret. Han har tidligere været direktør for Udlændingestyrelsen, vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration og departementschef i tre forskellige ministerier fra 2004 til 2015. Claes har udgivet bøgerne ’Migrationsjura’ (2021) og ’Integrationsret’ (2022, sammen med Silvia Adamo) på Djøf Forlag. Han er uddannet jurist fra Københavns Universitet. 

  Mette Østergaard

  Mette Østergaard
  Chefredaktør på Berlingske

  Mette blev chefredaktør på Berlingske i 2017. Hun har tidligere været politisk reporter på TV 2, redaktionssekretær og onlinemedarbejder på Dagbladet Børsen og journalist på Jyllands-Postens politiske redaktion. I 2008 skiftede hun til Politiken, hvor hun blev redaktionschef og politisk redaktør, senere chefredaktør og kanalchef på TV 2 News. Mette er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. 

  Amalie Trangbæk

  Amalie Trangbæk
  Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

  Amalie forsker i samspillet mellem politikere og embedsværket. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om departementschefens rolle og er uddannet cand.scient.pol. ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

  Caroline Howard Grøn

  Caroline Howard Grøn
  Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

  Caroline forsker i ledelse og styring i den offentlige sektor, herunder arbejdsforhold i centraladministrationen og forholdet mellem politik og forvaltning. Hun har tidligere været lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og har også været en del af Ledelseskommissionens sekretariat. Caroline er uddannet cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

  Sine Frederiksen

  Sine Frederiksen
  Direktør i Arbejdstilsynet

  Sine har tidligere været kontorchef og afdelingschef i Børne- og Undervisningsministeriet. I perioden 2017-2020 var hun afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet. Gennem sit arbejde beskæftiger hun sig med at fremme og bidrage til et sikkert og sundt arbejdsliv for alle i Danmark. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

  Rasmus Willig

  Rasmus Willig
  Tidl. leder af Center for Offentligt og Privatansattes Ytringsfrihed

  Rasmus har tidligere forsket på Roskilde Universitet, hvor han også har været ph.d. og senere adjunkt ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Han har også været lektor ved Institut for Samfund og Globalisering samme sted. Rasmus har skrevet og redigeret flere bøger om det moderne arbejdsliv, bl.a. ’Umyndiggørelse’ fra 2012 og ’Kritikkens U-vending’ fra 2013. Han var formand for Dansk Sociologiforening fra 2003 til 2015. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet.  

  Tina Overgaard

  Tina Overgaard
  Partner i Genitor

  Tina har tidligere været bl.a. fuldmægtig og ministersekretær i Kulturministeriet og chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun har været mere end 15 år i Mercuri Urval, hvor hun var direktør i mere end fem år. I Genitor arbejder Tina fokuseret med ledelse, hvor ambitionen er at gøre god ledelse bedre og gøre det ved at rekruttere og udvikle ledere og ved at udvikle ledelsesmiljøer. Hun er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet. 
  Pernille Halberg Salamon

  Pernille Halberg Salamon
  Kommunaldirektør, Hørsholm

  Maria Elisabeth Reimer Rasmussen

  Maria Elisabeth Reimer Rasmussen
  Kommunaldirektør, Hørsholm

  Mie Plotnikof

  Mie Plotnikof
  Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

  Mie Plotnikof er ph.d. i offentlig organisation og styring, og er lektor på afdeling for Uddannelsesvidenskab, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Mie forsker i hvordan relationen mellem styringsdiskurser og hverdagspraksisser former og organiserer ledere og medarbejdere (samt andre involverede aktører) i deres arbejde - typisk i en uddannelseskontekst eller i lignende velfærdssektorer. Her undersøger hun fx forskellige kvalitetsforståelser, tidsligheder, diversitetsforhold og magtrelationer, og ser på deres betydning for det lokale arbejde og berørte aktører. Udover at have bidraget til en række videnskabelige artikler, kapitler og bøger, har Mie også være aktiv i den mediedækkede diskussion af sexisme og #metoo på det danske arbejdsmarked, særligt med fokus på forskningsinstitutioner, uddannelseskontekster og vidensintensive arbejdspladser.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • referencenr.
  • 37028
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   17. april 2023 kl. 16:00
  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle