Konference

Forvaltningskonferencen 2019

Kom til debat om forventninger og mistillid til embedsværket i dag, og sæt dit præg på embedsmandens brand og kompetencer i fremtiden.

Konference har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

På konferencen bliver du taget igennem to temaer:

Tema 1: Embedsmandens brand under pres

Her møder du ledende politikere, embedsfolk og meningsdannere, som giver deres perspektiver på, hvordan embedsmandens og embedsværkets rolle bevæger sig, og hvilke udfordringer embedsværket møder:

  • Krav om effektiv forvaltning
  • Mistillid fra omverdenen: politikere og borgere
  • Efterspørgsel efter bedre sammenhængskraft på tværs af sektorer.

 Du kan være med i debatten om, hvordan embedsværket forbedrer sit brand i fremtiden.

Tema 2: Embedsmandens udvikling og kompetencer mellem robotter og myndighedsansvar

Her får du bud på, hvilken retning du som embedsmand skal (kompetence)udvikle dig, særligt i relation til de mange kommende digitale projekter/tiltag, som rammer forvaltningen i den kommende tid.

Du kan fx være med til at debattere i selskab med embedsmænd og forskere.

  • Hvad gør digitaliseringsklar lovgivning for forholdet til borgerne?
  • Hvordan forandrer myndighedsrollen sig, når borgerne servicerer sig selv?
  • Hvem er de nye (digitale) embedsmænd i den nye forvaltning?
  • Hvilke krav er der til offentlig ledelse i en digital transformation?

Se alle