]]>

Kursus

Forvaltning, sociale medier og ytringsfrihed

Når du ønsker at kende rammerne for forvaltning via SoMe og grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil gerne kende rammerne for offentlige myndigheders aktiviteter på SoMe, samt hvor grænserne for din egen eller dine medarbejdere og lederes ytringsfrihed går.

Du er velkommen uanset din faglige baggrund, og uanset om du er medarbejder eller leder. Du kan fx være personalejurist, HR-medarbejder, tillidsperson, organisationsansat, advokat eller presse- og kommunikationskonsulent.

På kurset får du:

  • viden om de retlige rammer, der er for offentlige myndigheders brug af de sociale medier
  • kendskab til de mest almindelige faldgrubber 
  • værktøjer til at håndtere de juridiske udfordringer offentlige myndigheder typisk møder, når de kommunikerer på sociale medier 
  • overblik over reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowing
  • redskaber og viden til brug for udarbejdelse af politikker og konflikthåndtering 
  • opdatering på den nyeste praksis
  • lejlighed til at afprøve og træne din viden gennem cases.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset sætter fokus på de muligheder, som offentlige myndigheder har for at bruge sociale medier. Du får indblik i, hvad der gælder, når du som offentligt ansat ytrer dig på de sociale medier eller via andre kanaler.  

Du med til at kortlægge aktiviteter og rammer for forvaltningen på SoMe. Du arbejder i dybden med reglerne for den enkelte medarbejders ytringsfrihed på SoMe, såvel som på andre medier.

Hvorfor lære om sociale medier?

SoMe er for mange blevet den primære kilde til information og det sted, hvor holdninger dannes, og meninger udveksles. Derfor er det også naturligt, at offentlige myndigheder og myndighedens ansatte er til stede på de sociale medier. Og kender rammerne.

Det siger tidligere deltagere


Nogle af kursets emner var jeg fortrolig med, men jeg fik alligevel stort udbytte af det hele, fordi underviserne fik vinklet emnerne, så vi både blev klogere på juraen og fik vendt de sociale mediers dilemmaer og muligheder. Underviserne var også gode til at inddrage kursisternes erfaringer i undervisningen. Det var en fornøjelse.
Ulla Nielsen, Konsulent, cand.jur., Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk

Et kort, men spændende og koncentreret kursus, hvor man hurtigt får et godt indblik i regler og problemstillinger på området. Deltagerne inddrages i kurset, ligesom det er muligt at stille spørgsmål og få svar. Alt i alt er godt informativt og brugbart kursus. Kan anbefales.
Line Seldal, Specialkonsulent, Rigspolitiet

Kursets form

Kurset veksler mellem faglige indlæg, dialog og inddragelse af dig og de andre deltagere. Du kommer til at arbejde med cases og politikker.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Se alle