Kursus

Forvaltning, sociale medier og ytringsfrihed

Når du ønsker at kende rammerne for forvaltning via SoMe og grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Startdatoer

22/01-20
København Ø
16/06-20
København Ø

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

4.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil gerne kende rammerne for offentlige myndigheders aktiviteter på SoMe, samt hvor grænserne for din egen eller dine medarbejdere og lederes ytringsfrihed går.

Du er velkommen uanset din faglige baggrund, og uanset om du er medarbejder eller leder. Du kan fx være personalejurist, HR-medarbejder, tillidsperson, organisationsansat, advokat eller presse- og kommunikationskonsulent.

På kurset får du:

 • viden om de retlige rammer, der er for offentlige myndigheders brug af de sociale medier
 • kendskab til de mest almindelige faldgrubber 
 • værktøjer til at håndtere de juridiske udfordringer offentlige myndigheder typisk møder, når de kommunikerer på sociale medier 
 • overblik over reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowing
 • redskaber og viden til brug for udarbejdelse af politikker og konflikthåndtering 
 • opdatering på den nyeste praksis
 • lejlighed til at afprøve og træne din viden gennem cases.

Kursets indhold

Kurset sætter fokus på de muligheder, som offentlige myndigheder har for at bruge sociale medier. Du får indblik i, hvad der gælder, når du som offentligt ansat ytrer dig på de sociale medier eller via andre kanaler.  

Du med til at kortlægge aktiviteter og rammer for forvaltningen på SoMe. Du arbejder i dybden med reglerne for den enkelte medarbejders ytringsfrihed på SoMe, såvel som på andre medier.

Vælg startdato

 • Dagens opbygning

  Muligheder og udfordringer med ytringsfrihed og forvaltning via sociale medier

  22. januar 2020, kl. 9.00-16.00

  SoMe - en del af virkeligheden

  Er der visse typer af kommunikation, som myndigheder helt skal holde sig fra? Må du fx oplyse sager om borgeren ved hjælp af oplysninger fra borgerens facebook-profiler?  

  Du får viden om:

  • hvad myndigheder kan bruge SoMe til
  • den retlige ramme for myndigheders aktiviteter på SoMe 
  • de almindelige forvaltningsretlige krav
  • sagsbehandling og kommunikation via SoMe.

   

  Offentligt ansattes ytringsfrihed

  Ytringsfrihed handler ikke kun om jura, men også om kultur på arbejdspladsen. Derfor er virkeligheden ofte kompliceret, selv om juraen giver en bred beskyttelse. 

  Du får viden om:

  • den retlige ramme – hvad ytringsfrihed er, og hvor du finder reglerne
  • særlige begrænsninger, når du er tæt på beslutningsprocessen
  • tavshedspligt
  • urimeligt grove udtalelser, fx ytringer med kant på facebook 
  • Åbenbart urigtige oplysninger
  • freds- og ærekrænkende udtalelser 
  • spørgsmålet om hvorvidt der gælder en særlig loyalitetspligt?
  • lovlige ytringer og ledelsens reaktionsmuligheder. 
  • ledelsens ytringsfrihed
  • gælder der særlige hensyn på SoMe?
  • whistleblowing.
  Læs mindre

Hvorfor lære om sociale medier?

SoMe er for mange blevet den primære kilde til information og det sted, hvor holdninger dannes, og meninger udveksles. Derfor er det også naturligt, at offentlige myndigheder og myndighedens ansatte er til stede på de sociale medier. Og kender rammerne.

Hvem underviser?

Lau Frantzmann Berthelsen

Lau Frantzmann Berthelsen
Advokat, Nielsen og Nørager

Lau er specialiseret inden for offentlig ret og procesret, og han fører i dag sager for offentlige myndigheder. Han har stor erfaring fra både advokatbranchen, domstolene og centraladministrationen. I Justitsministeriet har han blandt andet arbejdet indgående med Vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed. Lau er en erfaren underviser, og han har undervist i forvaltningsret, i juridisk metode og i EU-ret som ekstern lektor på Københavns universitet.
Ole Hasselgaard

Ole Hasselgaard
Advokat hos Nielsen Nørager

Ole har et indgående kendskab til både offentligretlige emner og til arbejdet i den offentlig forvaltning. Han har solid erfaring gennem mange års ansættelse i Justitsministeriet, hvor han har varetaget flere centrale stillinger, herunder stillingen som chef for Justitsministeriets Lovafdeling. Ole har indtil 2018 været rigsadvokat og leder af anklagemyndigheden. Han er en flittig underviser og har fungeret som censor på universiteterne, ligesom han har haft en række andre hverv, som fx forligsmand i Forligsinstitutionen.

Kursets form

Kurset veksler mellem faglige indlæg, dialog og inddragelse af dig og de andre deltagere. Du kommer til at arbejde med cases og politikker.

Det siger tidligere deltagere


Nogle af kursets emner var jeg fortrolig med, men jeg fik alligevel stort udbytte af det hele, fordi underviserne fik vinklet emnerne, så vi både blev klogere på juraen og fik vendt de sociale mediers dilemmaer og muligheder. Underviserne var også gode til at inddrage kursisternes erfaringer i undervisningen. Det var en fornøjelse.
Ulla Nielsen, Konsulent, cand.jur., Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk

Et kort, men spændende og koncentreret kursus, hvor man hurtigt får et godt indblik i regler og problemstillinger på området. Deltagerne inddrages i kurset, ligesom det er muligt at stille spørgsmål og få svar. Alt i alt er godt informativt og brugbart kursus. Kan anbefales.
Line Seldal, Specialkonsulent, Rigspolitiet

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  4.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  4.200 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  4.800 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 22. januar 2010 kl. 9.00 - 16.00.
 • Sted
 • CFL Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 32129
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  22. december 2019


  Afmeldingsfrist
  22. december 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle