]]>

Arrangement

Fortsat vækst, eller kræves modvækst?

Vi debatterer, om det kræver modvækst at reducere klimaforandringerne, bevare biodiversiteten og mindske ressourceforbruget.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

På nuværende tidspunkt fokuserer politikerne på klimakrisen og reduktion af CO2-emissionerne. Og der fokuseres på teknologiske løsninger, som måske er omkostningstunge, men som ikke påvirker de økonomiske mekanismer og væksttankegangen i væsentlig grad.  Men de politikker, der skal føre os i mål, er ikke konkret vedtaget i noget land. Så vi ved ikke, hvilke reguleringer der vil blive sat i værk.

Mød to forskere, der debatterer:

  • Hvad er det for en økonomisk situation, vi som samfund står overfor, hvis vi skal reagere fuldt ud på kriserne?
  • Kan vi nøjes med at sætte vores lid til teknologiske løsninger og grøn vækst, mens vores forbrug og vækst fortsætter med at vokse?
  • Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have, hvis samfundet ikke er i konstant materiel vækst?
  • Er det nødvendigt at gå anderledes radikalt til værks?

Hvordan vil verden se ud og fungere, hvis det er nødvendigt at bremse det materielle forbrug? Det er ikke nødvendigt at snakke om nulvækst, for væksten kan se anderledes ud og behøver ikke kun at være materiel. For eksempel har service – ikke mindst den offentlige service - generelt et mindre ressourcetræk og klimabelastning end det private forbrug.

Vi ser nærmere på, om samfundsøkonomien kan tilpasse sig en situation med mindsket materiel vækst, og hvordan virksomhederne vil agere, hvis de ikke kan vokse frit og skal agere ud fra andre vækstbetingelser.

 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle