]]>

Arrangement

Forskerfrokost om stalking

Kom til 'forskerfrokost' om kriminaliseringen af stalking og regeringens udspil herom.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

I august 2021 blev regeringen enige med folketingspartierne om i alt 14 initiativer, der skal sætte ind over for stalking. Et af disse initiativer er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, hvilket er en ændring fra, at stalking, i et vist omfang, er kriminaliseret i tilholdsloven.

'Forskerfrokost' vil udforske, hvilken betydning den ny bestemmelse i straffeloven om stalking kan have, og for at belyse det, kan du møde professor Trine Baumbach, der vil præsentere emnet. 

Glæd dig til en spændende forskerfrokost.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle