]]>

Kursus

Forhandlerseminar 2019

Forstå konflikter i komplekse forhandlinger, og udvid din viden om parterne, psykologiens betydning og procesretfærdighed.

Hvem henvender seminaret sig til?

Du kan deltage på seminaret, hvis du som tillidsrepræsentant har gennemført Djøfs forhandleruddannelse ++.

På seminaret får du:

  • skærpet dit blik for forhandlingens psykologi
  • yderligere professionaliseret dine evner til at nedbryde forhandlingens kompleksitet
  • trænet dine evner til selvkontrol
  • redskaber til at skabe procesretfærdighed
  • sparring og feedback
  • god tid til at netværke med dine TR-kollegaer.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Seminarets indhold

Når du møder øget kompleksitet i en forhandling, kan det udspringe af flere elementer. Det kan have rod i parterne og deres relationer, måden processen er tilrettelagt på eller selve indholdet. Psykologiske mekanismer kan tage over, processen kan bremse bevægelsen i forhandlingen og det I forhandler om, kan synes urokkeligt. 

Derfor kommer du på TR-seminaret til at arbejde med at bryde kompleksiteten ned. Du er med til at undersøge, hvordan du og andre navigerer i de konflikter, der kan opstå i svære forhandlinger. 

Du får nye vinkler på, hvad du reagerer på i forhandlinger, og hvilken betydning det har for både proces og resultat. Det hele bliver sat i en kontekst, hvor procesretfærdighed spiller ind.

Seminarets form

På seminaret får du både teoretiske oplæg, og du får redskaber, som du kan bruge direkte i dine forhandlinger, næste gang du skal lave en god aftale.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på seminaret med forskellige læringsaktiviteter og materialer. 
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
 

Se alle