]]>

Arrangement

Forhør i politiet og Kriminalforsorgen

Fokus på de mange retlige og praktiske aspekter, der er omkring forhør hos politiet og Kriminalforsorgen.

Hvad handler arrangementet om?

Formålet med arrangementet er at give fagfolk og andre input til de mange retlige og praktiske aspekter, der er omkring forhør. Hvad er de retlige rammer, hvordan respekteres og udfyldes de i praksis, og hvilke udfordringer opstår, når oplysninger fra et forhør videregives og bruges af andre myndigheder fx oplysninger fremkommet i forbindelse med en disciplinærstraf, som indgår i en senere domfældelse/frifindelse for samme forseelse?

Forhør hos politiet og i Kriminalforsorgen er grundlæggende forskellige. Politiet forbereder en sag til retten, mens en forhørsleder i Kriminalforsorgen både er anklager, forsvarer og dommer. Dertil kommer problemstillinger med pression fra medindsatte og ret til bisidder. Vi har ikke på forhånd afdækket de mange vinkler, men håber, at der på arrangementet vil blive kastet nyt lys over emnet. Vi finder problemstillingerne relevante på grund af de store konsekvenser, som straf har. Ikke blot den umiddelbare straf, men også konsekvenser for afsoning og senere prøveløsladelse.  

Professor Thomas Elholm indleder med en gennemgang af retsplejelovens regler om forhør.  Herefter følger seniorforsker Peder Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder, der taler om menneskerettighedsaspekter i forbindelse med forhør. Forhørsleder og underviser på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Martin Jørgen Jensen fortæller om retlige krav til forhør og om hans erfaringer som forhørsleder i kriminalforsorgen.

Fhv. direktør for kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo fortæller ud fra mange års interesse i emnet om de principielle aspekter ved forhør i kriminalforsorgen.

Tidligere kriminalassistent i rejseholdet Tom Christensen, der er en erfaren efterforsker fra rejseholdet fortæller om krav og metoder i politiets efterforskning herunder, hvordan der kan skabes tryghed i en svær situation med ofte helt modsatrettede interesser.

Arrangementet slutter med et indlæg af kriminalassistent Helle Lehn, der er specialuddannet børneafhører og fortæller om de særlige metoder, hun anvender her.

 

Ønskes der deltagerbevis til brug for dokumentation af efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, bedes dette oplyst ved tilmeldingen.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle