]]>

Arrangement

Foreningen Arguments forskerfrokost: Kærlighed og kroner

Foreningen Argument holder en forskerfrokost med Linda Nielsen, som i lang tid har forsket i familieret. I oplægget vil Linda Nielsen fortælle om den nye ægtefællelov og følgerne af dens ikrafttræden.

Hvad handler arrangementet om?

I januar 2018 trådte nye regler om ægtefællers formueforhold i kraft. Professor, dr.jur. Linda Nielsen vil holde et oplæg herom. Linda har i en lang årrække forsket i Familieret, skrevet lærebøger indenfor emnet og undervist både studerende og advokater. Hun redegør for retstilstanden og sætter en række centrale retspolitiske spørgsmål til debat.

Centrale spørgsmål som vil blive diskuteret under forskerfrokosten er: Hvilke fællesskabsregler gælder for ægtefæller? Hvad er det nye i ægtefælleloven, der trådte i kraft den 1. januar? Hvilke aftaler kan man indgå for at skræddersy rammerne om sit eget ægteskab? Hvorfor omfatter fællesskabsreglerne ikke ugifte samlevende? Hvilke er de retspolitiske udfordringer for familieretten?

Program

12.00 Indgang og uddeling af frokost

12.15 Velkomst og oplæg

13.00 Oplægget slutter

Oplægsholder

Linda Nielsen, Professor, dr.jur., har i en lang årrække forsket i Familieret, skrevet lærebøger og har undervist både studerende og advokater. Hun redegør for retstilstanden og sætter en række centrale retspolitiske spørgsmål til debat.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle