]]>

Arrangement

Foreningen Arguments forskerfrokost: Folkerettens fremtid

Formålet med arrangementet er at bringe de studerende tættere på forskningsområdet vedrørende International Law, Conflict and Crisis, og herved udvide deres perspektiv på, hvad juraen er og hvordan den kan bruges i praksis.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

Oplægsholder Anders Henriksen vil med sin juridiske ph.d.-grad gøre os klogere på, hvordan Danmark i den nye verdensorden bør indtage en rolle, hvor der søges realistiske og pragmatiske løsninger. Der er brug for et stærkt Europa, som aktivt bidrager til en reformering af den internationale retsorden.

Baggrunden for oplægget er den aktuelle krise i den internationale verdensorden, som også kommer til udtryk på det folkeretlige system. Den vestlige verden og retsorden, som vi kender den, bliver i højere grad sat under pres, og står i dag over for udfordringer, som vi ikke nødvendigvis kan løse med de eksisterende modeller og institutioner.

Centralt i denne problematik står USA, som med Trump i spidsen nu betvivler menneskerettighederne, men også Kina og Indien, som med deres voksende økonomier kun vil få større og større magt på globalt plan. 

Program

Kl. 12.00 Velkomst og sandwich
Kl. 13.00 Afslutning
 


Oplysningsforpligtelse

Når du tilmelder dig hos Djøf, har vi brug for nogle oplysninger om dig. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere i Djøfs Privatlivspolitik.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle