]]>

Arrangement

Foreningen Arguments forskerfrokost En tur i moms-karrusellen

Kom og hør Lektor Karina Kim Egholm Elgaard fra FIRE - Fiscal Relations Research Group fortælle om momssvig og momsunddragelse og medvirken hertil. Emnet har blandt andet været medtaget som et temaemne på KA-kurset Momsret for virksomheder i EU, som Karina er Fagleder for.

Hvad handler arrangementet om?

I oplægget vil Lektor Karina Kim Egholm Elgaard kort introducere momssystemet med henblik på at skabe en helt basal forståelse for den indvirkning, som momssvig og -unddragelse har herpå. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler baseret på medierne, såvel som dagligdagen, vil Karina give en bred introduktion til forskellige tilfælde af momssvig og -unddragelse. Samtidig vil hun forklare om de momsregler, der ligger bag eksemplerne. Eksemplerne kan være kædesvig, momskarruseller og sort arbejde. Lektor Karina Kim Egholm Elgaard har en baggrund fra Landsskatteretten, Bech-Bruun, Kammeradvokaten og KPMG/EY, før hun skiftede til at blive forsker og underviser på KU. Hun arbejder derfor både med et praktisk og et teoretisk perspektiv på moms- og skatteretten.

Program

Kl. 12.00 Udlevering af mad til deltagerne
Kl. 12.10 Kahoot med præmie
Kl. 12.20 Oplæg ved Lektor Karina Elgaard
Kl. 13.15 Tak for i dag

 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle