]]>

Arrangement

Forebyg radikalisering

Professor Lasse Lindekilde vil fortælle om indsatser, der virker i kampen om at forebygge radikalisering.

Aktivitetspuljen

Hvad handler arrangementet om?

Oplægget giver dig et indblik i, hvordan man igennem en række indsatser forebygger radikalisering og hvilke af disse indsatser, der bedst virker. Det er særdeles relevant i en tid, hvor truslen om radikalisering berører mange. I foredraget vil professor Lasse Lindekilde komme ind på forebyggelse af radikalisering til voldelig ekstremisme fra både en akademisk vinkel og en praksisvinkel. 

Oplægsholder vil i sit foredrag fokusere på den danske indsats til forebyggelse af radikalisering, og vil ud fra en række forskningsprojekter komme ind på indsatser, der virker, brugen af tidligere ekstremister i det forebyggende arbejde og uddannelse af frontpersonale til at kunne identificere og håndtere udfordringer med radikalisering.

Til slut vil Lasse Lindekilde komme med en opfordring til almindelige borgere om at rapportere bekymringer om radikalisering til myndighederne.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle