]]>

Kursus

Forandringsagent i en grøn omstilling

Fyld din grønne værktøjskasse med indsigt i begreber, politiske aftaler, interessenter, trends og kommunikationsgreb inden for grøn omstilling, klima- og energisystemer og bæredygtighed.

Startdatoer

03/05-23
København K
I gang
23/10-23
København Ø

Varighed

4 dage
09:00-16:00

Pris

22.300 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er i gang med eller står over for at skulle arbejde med organisationens grønne agenda og bæredygtige forandringer.

Du ønsker at få en grundig indføring i klima- og bæredygtighedsområdet. Du vil forstå, hvad der er på spil på klimaområdet og i den grønne omstilling. Du vil klædes på til at navigere i den offentlige debat og internt i din organisation eller virksomhed, når I arbejder med grønne produkter, partnerskaber og bæredygtige tiltag. 

Måske arbejder du med tal og laver analyser, måske skriver du beslutningsoplæg eller driver grønne projekter.

På kurset får du:

 • forståelse for de centrale begreber og dagsordener i den grønne omstilling
 • viden til at bygge bro mellem fagligheder inden for samfundsvidenskab, kommunikation og ingeniørfaglighed i tilgange til klima, energi og bæredygtighed
 • overblik over de centrale aktører på klimaområdet i dansk og international kontekst og indsigt i deres styrkeforhold og interesser
 • indsigt i, hvordan klimamål og -lovgivning bliver til, og hvilke udfordringer der opstår i at fastsætte og opfylde dem
 • overblik over sammenhænge og dynamikker i klima- og energisystemer
 • indsigt i politisk interessevaretagelse og kommunikative dos and don’ts i en grøn omstilling
 • sparring og feedback gennem arbejdet med relevante cases.

Kursets indhold

På kurset får du de afgørende og grundlæggende forudsætninger for at kunne agere som forandringsagent i en grøn omstilling med fokus på klima og bæredygtighed i din organisation eller virksomhed.

Den grønne omstilling er den vigtigste og mest komplekse opgave, vi som samfund står overfor. Samtidig er det et område, der er fyldt med dilemmaer og forskelligartede interesser, som skal forenes. 

For at lykkes med projekter for en grøn omstilling er der brug for fælles forståelse, viden og samarbejde på tværs af fagområder og sektorer. Uanset om du arbejder med klima, energi og bæredygtighed til daglig, eller om du blot er ved at snuse til området, har du brug for særlige forudsætninger for at kunne navigere effektivt i et så komplekst stofområde. 

Kurset klæder dig på til at afkode, hvad der er på spil på den grønne dagsorden, og til at træffe kloge valg, drive effektfulde projekter og udtænke gode klimaløsninger. Efter kurset vil du være klædt på til at koble dine kompetencer med dine kollegers og samarbejdspartneres, så du kan bidrage til grønne initiativer og projekter på tværs af faggrupper, funktioner og sektorer.

Vælg startdato

 • Før start

  Som forberedelse til kurset læser du udvalgte artikler og tekster.
  Læs mindre
 • Dag 1

  3. maj 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Klima, energi og bæredygtighed er komplekse emner, som kan være svære at få det fulde greb om. Området er teknisk, dagsordenerne og aktørerne er mange, og feltet udvikler sig konstant. 

  På det første modul får du en grundlæggende forståelse for, hvordan klimakrisen er opstået, og hvor vi står i dag. Modulet ridser historikken op fra Kyotoaftalen i 1992 til i dag for at vise, hvor langt vi er, hvilke udfordringer vi fortsat skal løse, og hvad vi kan forvente af fremtiden ud fra forskellige scenarier. 

  Som forandringsagent får du indsigt i forskellige former for udledninger, både i forhold til typer af klimagasser og geografiske og sektormæssige forskelle. Du får også indblik i de centrale aktører og de forskellige overordnede veje til reduktioner.

  Dagen giver dig:

  • overblik over den globale kontekst og dyb indsigt i Danmarks klimasituation
  • baggrunden for, hvorfor verden bredt set er havnet i den globale klima- og bæredygtighedskrise
  • forståelse for de dilemmaer, som har påvirket udviklingen
  • indblik i de internationale aftaler med betydning for Danmark – fra Kyotoaftalen til i dag
  • forståelse for udfordringer, brydninger og interessekonflikter mellem forskellige aktører i dansk kontekst
  • fakta om udledningerne, deres historiske udvikling og klimamålene for de forskellige sektorer i Danmark
  • indsigt i, hvilke veje der er til at nå de danske klimamål.
 • Dag 2

  4. maj 2023, kl. 9.00 - 16.00

  For at nå samfundets klimamål og skabe et bæredygtigt energisystem skal vi fx udnytte fjernvarme, elnettet og bygninger optimalt i en intelligent kobling af sektorerne.  

  Alle samfundets sektorer som landbrug, industri, transport og bygninger skal gennemgå en grøn omstilling og spille sammen på helt nye måder. Det gør vi bl.a. ved at øge digitaliseringen og vores brug af Internet of Things-teknologier i form af fx sensorer og optimerede styringssystemer. 

  På modulet får du en gennemgang af sammenhængen i og klimapotentialet for de komplekse energi- og klimasystemer og de kommende nødvendige tiltag. Fokus er på de sektorer, der skal levere de største nedbringelser i udledning af drivhusgasser. Som forandringsagent får du nødvendig viden om tilgængelige klimateknologier, I kan bruge i jeres grønne omstilling.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for sektorernes samspil, hvad angår udledninger og energisystemer
  • indsigt i de mest udledende sektorers største udfordringer og muligheder for at nå klimamålene
  • kendskab til klimapartnerskaberne på de enkelte sektorområder og relevante branche- og sektorspecifikke initiativer
  • viden om, hvordan udvalgte sektorer kan reducere drivhusgasser, fx igennem sektorkobling, ved omlægning af produktion eller ved brug af klimateknologier som Internet of Things (IoT), Carbon Capture and Storage (CCS) og Power-to-X (PtX).
 • Dag 3

  7. juni 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På modul 3 får du en præsentation af de politiske aftaler i nationalt, europæisk og internationalt regi, der er gældende eller forventes at blive vedtaget i de kommende år, og som sætter rammen for den grønne omstilling af samfundet. 

  Som forandringsagent får du et dybt indblik i klimalovens udmøntning, hvilken rolle beskatning og CO2-kvoter kommer til at spille, hvordan regulering såsom EU-direktiver bliver udformet og implementeret, og hvilke aktører der er bestemmende for fremtidens klimapolitik. Du er med til at reflektere over civilsamfundets stigende pres på politikerne i form af fx lokalaktivistisk modstand mod vindmøller og søgsmål mod staten.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i, hvor klimapolitikken er på vej hen, og hvad vi skal forvente af politikerne i Bruxelles, på Christiansborg og ude i kommunerne
  • en gennemgang af kerneaktører, der har betydning i forhold til reguleringspolitikker inden for det grønne område, fx Finansministeriet, Klimarådet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og de grønne NGO’er
  • indsigt i de kommende aftaler og forhandlinger inden for det grønne område, og hvilke store politiske kampe der fortsat udestår.
 • Dag 4

  8. juni 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Det fjerde modul fokuserer på, hvordan du og din virksomhed eller organisation kan sætte ambitiøse klimamål, udarbejde bæredygtighedsstrategier og kommunikere om jeres fremskridt.

  Du får en introduktion til forskellige anerkendte redskaber til at sætte klimamål, som Science Based Targets. Du ser eksempler på, hvordan du som forandringsagent i en grøn omstilling kan arbejde med klima og bæredygtighed både strategisk og i praksis. 

  Du arbejder med kommunikative greb på det grønne område, og hvordan du sætter grønne dagsordener med øje for de potentielle gevinster og risici, det kan føre med sig.

  Dagen giver dig:

  • redskaber til at sætte ambitiøse klimamål og omsætte mål til handling
  • inspiration til at arbejde med grøn omstilling både strategisk og i praksis, fx gennem partnerskaber og samarbejder
  • kommunikative greb til at sætte grønne dagsordener og vise fremskridt
  • indsigt i risici og faldgruber, fx greenwashing.

Hvem underviser?

Anna Louise Højbjerg Henrichsen

Anna Louise Højbjerg Henrichsen
Direktør for public affairs & public relations i kommunikationsbureauet Advice

Anna har bred erfaring med klima- og energipolitik og stærke kompetencer inden for public affairs, stakeholder management, kommunikation og agenda-setting. Hun har været public affairs director i Danfoss, hvor hun rådgav Danfoss’ ledelse i forbindelse med World Economic Forum i Davos, klimatopmøder, valgkampe, erhvervsfremstød og ny energipolitik i Danmark, EU og globalt. Hun har været klima- og energirådgiver på Danmarks ambassade i Washington og arbejdet hos den offentlig-private partnerskabsorganisation State of Green. Anna er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. 

Kursets form

I løbet af fire moduler får du indsigt og redskaber til at navigere som forandringsagent i en grøn omstilling.

Kursets indhold bliver så vidt muligt tilpasset til deltagernes interesser, med særligt fokus på de sektorer og vinkler, som er relevante for dig og de andre på holdet. Undervisningen indeholder bl.a. praksisnære vidensoplæg fra eksperter, som vi krydrer med gode eksempler. Undervejs løser du cases sammen med de andre deltagere, hvor I bringer jeres nye viden i spil.

Til hver undervisningsgang er der et mindre pensum af relevante artikler og tekster, som du finder på Djøfs digitale læringsportal. På læringsportalen kan du også lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kursets start. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det fysiske kursusmateriale.

Det siger tidligere deltagere


Et glimrende og i den grad aktuelt og vigtigt kursus for medarbejdere i alle sektorer. Kurset giver en basisindføring i grundlaget for grøn omstilling - med fokus primært på klima - som giver fine forudsætninger for at arbejde videre med emnerne på ens egen arbejdsplads.
Katja Wolfhechel, Fiskeristyrelsen

Godt kursus med en meget vidende og engageret underviser og gode og kvalificeret oplæg. Det var en tour de force, hvor mange emner blev berørt, hvilke viser hvor store et område "den grønne omstilling" er, rent fagligt.
Emmanuel Lundgaard, Forretningsarkitekt, Erhvervsstyrelsen

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  25.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  22.300 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 3. - 4. maj 2023

  Modul 2: 7. - 8. juni 2023

  Alle dage fra kl. 9.00 - 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 36824
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. april 2023 kl. 09:00


  Afmeldingsfrist
  3. april 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursusansvarlig
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle