]]>

Arrangement

Find naturen og dig selv i Viborg

På denne naturvandring bliver du klogere på, om mennesket har en særlig rolle i forhold til naturen, og hvis det ikke er tilfældet, hvilke implikationer det har for menneskets selvforståelse.

Hvad handler arrangementet om?

”Mennesket er ingen abekat”, harcelerede Grundtvig, og skrev sig på den måde ind i en mere end tusindårig tradition for en skarp adskillelse mellem mennesket og naturen. Menneskets særegenhed – og oftest medfølgende ophøjethed – i forhold til dyr, planter og naturens kredsløb har fra de ældste religiøse og filosofiske kilder og frem til i dag spillet en central rolle i vores selvforståelse og vores forståelse af omverdenen.

Men hvad nu, hvis dette skel ikke er så signifikant, som vi tror, det er? Ja, hvad nu, hvis det slet ikke er der?

På denne aftens vandring tager filosof og lektor Jes Lynning Harfeld os med på en vandring både fysisk og i åndsvidenskabelig forstand igennem kultur- og filosofihistoriens opdelinger og forforståelser af menneske og natur. Det er en opdeling, der samtidig vil blive udfordret gennem nyere tænkere fra K.E. Løgstrup til Arne Næss.

Hvilke muligheder åbner der sig, hvis vi ser ud over det klassiske skel og i stedet ser nærmere på de forbundetheder, der kan opstå i en ny tænkning om mennesket som en del af naturen i stedet for adskilt fra den? Forbundetheder, som vi kan tage med i vores menneskelige relationer i organisationer, og her kan give ophav til nye medmenneskelige iagttagelser og processer.

Du får:

  • indføring i kultur- og filosofihistoriens syn på mennesker og natur
  • inspiration til at tænke nyt om naturen og dig selv
  • begrebslige værktøjer til at se dig selv og dine medmennesker i et nyt lys.

En del af arrangementet foregår udenfor, og du bør derfor have både praktisk tøj og fodtøj med.

Vil du på flere vandringer i menneskets natur?

Mennesket har mistet naturforbindelsen med store omkostninger for naturen, klimaet og vores fælles fremtid.

Gennem tre faglige perspektiver, et biologisk, et antropologisk og et filosofisk, undersøger vi, hvad der har medvirket til adskillelsen, hvilke konsekvenser det har haft, og endnu vigtigere hvordan vi kan genforbinde os med vores eget indre og med den ydre natur og dermed – måske – redde både os selv og planeten.

Møderækken er tilrettelagt af Anne Weber Carlsen, facilitator, i samarbejde med zoolog Nina Brask, Givskud Zoo, antropolog Thea Skaanes, Human by Nature og tidligere museumsinspektør på Moesgård Museum og filosof og lektor Jes Lynning Harfeld, Aalborg Universitet.

De andre to arrangementer er:

12. september: Øjenkontakt med vilde dyr i Givskud Zoo

15. september: Kan vi genlære menneskets natur?

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle