Kursus

Fagligt netværk i personskadeerstatning

Mød faglige eksperter, og løs aktuelle erstatningsretlige udfordringer i et aktivt netværk.

Startdato og sted

22. januar 2020
København K

Varighed

4 dage
13:00

Pris

13.950 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender netværket sig til?

Du ønsker at finde nye muligheder og løsninger på både teoretiske og praktiske udfordringer inden for dit arbejde med erstatningsretlige problemstillinger.

Du har arbejdet med personskader og erstatningsret i et stykke tid. Du er klar til at give dine erfaringer videre, og du er åben over for modspil og input fra de øvrige netværksdeltagere.

Du er jurist, personskadespecialist, advokat eller lignende, og du arbejder fx i et forsikringsselskab, en offentlig myndighed, eller en organisation.  

 

I netværket får du:

 • opdateret viden på et højt fagligt niveau inden for personskadeerstatningsretten
 • konkret input, sparring og feedback på dine udfordringer
 • inspiration til at finde nye løsninger og muligheder
 • adgang til et netværk af ligesindede fagligt stærke eksperter og de bedste juridiske undervisere og facilitatorer
 • en skærpet faglig profil og et udvidet professionelt netværk
 • adgang til Djøfs digitale læringsportal, så du kan bruge det faglige netværk 24-7.

Det handler netværket om

Netværket giver dig ny viden om og sparring på dit arbejde med personskadeerstatning. Du mødes med netværket 4 gange årligt, og hvert møde er faciliteret af erfarne juridiske eksperter inden for det personskaderetlige område.

De professionelle facilitatorer sørger for at løfte problemstillinger og ny praksis ind i netværket, og de sikrer et højt fagligt niveau undervejs. De planlægger netværksmøderne ud fra deltagernes behov og ønsker, så tiden bliver brugt på det, der er mest væsentligt, interessant og relevant for netværket.

Ved hvert netværksmøde vil der være oplæg fra de to facilitatorer eller eksterne ekspertoplæg, der nuancerer det faglige indhold med fx praktiske eksempler eller gennemgang af ny lovgivning og praksis.

 

 • Før start

  Før start

  Før I mødes i netværket, får du adgang til en online netværksplatform. Her kan du lære de andre deltagere at kende og forberede dig til det første møde.
  Læs mindre
 • Indhold

  22. januar 2020 kl. 13.00 – 17.00
  18. marts 2020 kl. 13.00 – 17.00
  20. maj 2020 kl. 13.00 – 17.00
  26. august 2020 kl. 13.00 – 17.00

  Facilitatorerne fastlægger indholdet på møderne undervejs sammen med dig og de andre deltagere. Dele
  af møderne bliver emnesat på forhånd, og andre dele er reserveret til de drøftelser, der opstår på dagen.

  Det faglige indhold på det første netværksmøde er fastlagt inden start med udgangspunkt i aktuelle
  problemstillinger og temaer.

  På netværksmøderne får du:

  • solid faglig, specialiseret og relevant viden fra facilitatorerne, indbudte eksperter og de andre
   netværksdeltagere
  • perspektiver på fx nye regler, retspraksis, særlige cases eller nye forretningsområder
  • drøftelser og feedback på dine og de andre deltageres juridiske og praktiske udfordringer med
   personskader.

   

  Emnerne på møderne kan fx være:

  • kausalitet
  • ulykkesbegrebet
  • bevisbedømmelse
  • psykiske skader
  • skadelidtes særlige sårbarhed.

  Alle møder er med fuld forplejning og slutter med en let anretning.

  Mellem møderne kan du bruge netværkets onlineplatform til feedback på konkrete problemstillinger og
  løbende vidensdeling.

 • 1. netværksmøde

  Det faglige indhold på det første netværksmøde er delvis fastlagt inden start og omhandler navnligt kausalitetsproblemerne i personskadeerstatningsretten.

  Foreløbigt program:

  Du får adgang til facilitatorernes helt særlige indsigt i de nyeste retssager om kausalitet. Andreas Bloch har forsket indgående i praksis omkring kausalitet, og Karsten Høj fører aktuelt to højesteretssager med kausalitet som gennemgående tema. Højesteretssagerne bliver afgjort omkring første netværksmøde, og du får derfor et detaljeret materiale fra de to retssager.

  1. Bevislempelse i patientskadesager

  Facilitatorerne trækker de relevante elementer frem i den helt nye dom om kausalitet i en patientskadesag om forsinket diagnose og behandling af kræft. Du får mulighed for at diskutere de konsekvenser og muligheder som sagen indebærer for dit arbejde med personskader.

  2. Bevis for årsagssammenhæng

  Højesteretssagen omhandler bevis for årsagssammenhæng mellem whiplash skade og varige følger. Sagen vil være fuldt oplyst og afgøres kort tid efter første netværksmøde. Du får facilitatorernes analyse af problemstillingerne og et bud på sagens udfald. Og du får rig mulighed for at diskutere de konsekvenser og muligheder, som sagen indebærer for dit arbejde med personskader. 

  3. Evaluering og opsamling af temaer til næste møde

  4. Afslutning og forplejning

Hvem underviser?

Karsten Høj

Karsten Høj
Advokat, Elmer Advokater

Karsten beskæftiger sig med alle typer af sager om erstatning og forsikring, fx sager om ansvar, anerkendelse og udmåling af erstatning som følge af ulykker. Han har meget stor erfaring med patientskader, arbejdsskader og personforsikringssager. Karsten er formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret.

Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers
Professor MSO i formueret, Københavns Universitet

Andreas er blandt Danmarks førende eksperter i erstatningsret. Han er en meget stor kapacitet både på det forskningsmæssige og det undervisningsmæssige område. I 2017 udgav han ’Kausalitet i personskadeerstatningsretten’, som også var grundlaget for hans doktorafhandling, og i 2018 blev han kåret som årets underviser på Københavns Universitet. 

Netværkets form

Møderne på ’Fagligt netværk i personskadeerstatning’ er bygget op om korte faglige indlæg fra facilitatorerne eller særligt indbudte eksperter. Indlæggene bliver fulgt op af faciliterede diskussioner og debatter, hvor fokus er på de emner og vinkler, som netværket finder mest relevante.

De faste facilitatorer er faglige eksperter inden for personskadeerstatning, og de udgør et unikt team, som henholdsvis udførende praktiker/advokat og forsker/underviser. De er erfarne formidlere og særligt udvalgte blandt Djøfs bedste undervisere.

Du får derfor både ny faglig viden i topklasse, input på et juridisk højt niveau og et nuanceret syn på de mange cases, der kan blive diskuteret. Du kan samtidig høste praktiske perspektiver fra de øvrige deltageres erfaringer.

Du må forvente, at du skal forberede dig forud for møderne, så du kan bidrage med indlæg og præsentationer af egne cases eller eksempler.

Netværksmøderne er designet til at give dig størst mulig faglig læringsværdi og øge dit udbytte. Din egen aktivitet i netværket bidrager både til din egen og de andres faglige udvikling.

De samlede aktiviteter skaber et grundlag for, at netværket sammen kan finde nye eller smartere løsninger på væsentlige faglige udfordringer.

Fagligt netværk om personskadeerstatning svarer til 16 lektioner.

Netværket udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Djøfs læringsportal fungerer undervejs som en netværksplatform, hvor du kan udveksle idéer og få feedback på dine udfordringer. Facilitatorerne vil løbende lægge relevant materiale op og give feedback via portalen.

Du kan bruge læringsportalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  13.950 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  13.950 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  15.950 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 22. januar kl. 13.00 – 17.00
  18. marts kl. 13.00 – 17.00
  20. maj kl. 13.00 – 17.00
  26. august kl. 13.00 – 17.00

   

   

 • Sted
 • Djøf Kursuscenter, Gothersgade 133, 1123 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 31651
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  22. december 2019


  Afmeldingsfrist
  21. december 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Mette Sattrup

  Mette Sattrup
  Kursusansvarlig
  mst@djoef.dk
  33959642

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle