]]>

Kursus

Fagligt netværk i forvaltningsret og kommunalret

Mød faglige eksperter og få inspiration til løsning af aktuelle udfordringer i et aktivt netværk

Hvem henvender netværket sig til?

Du ønsker at finde nye muligheder og løsninger på både teoretiske og praktiske udfordringer inden for dit arbejde med forvaltningsret og kommunalret i fx staten eller kommunerne.

Du har arbejdet med området i et stykke tid. Du er klar til at give dine erfaringer videre, og du er åben over for modspil og input fra de øvrige netværksdeltagere.

Du er fx jurist i en kommune eller en statslig myndighed,  eller advokat.

I netværket får du:

  • opdateret viden på et højt fagligt niveau inden for forvaltningsret og kommunalret
  • konkret input, sparring og feedback på dine udfordringer 
  • inspiration til at finde nye løsninger og muligheder
  • adgang til et netværk af ligesindede fagligt stærke eksperter og de bedste juridiske undervisere og facilitatorer
  • en skærpet faglig profil og et udvidet professionelt netværk
  • adgang til Djøfs digitale læringsportal, så du kan bruge det faglige netværk 24-7.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværket giver dig ny viden om og sparring på dit arbejde med forvaltningsret og kommunalret hvad enten det er i en statslig eller kommunal kontekst. Du mødes med netværket 4 gange årligt, og hvert møde er faciliteret af erfarne juridiske eksperter inden for det forvaltnings- og kommunalretlige område.

De professionelle facilitatorer sørger for at løfte problemstillinger og ny praksis ind i netværket, og de sikrer et højt fagligt niveau undervejs. De planlægger netværksmøderne ud fra deltagernes behov og ønsker, så tiden bliver brugt på det, der er mest væsentligt, interessant og relevant for netværket.

Ved hvert netværksmøde vil der være eksterne ekspertoplæg og/eller oplæg fra de to facilitatorer, der nuancerer det faglige indhold med fx praktiske eksempler eller gennemgang af ny lovgivning og praksis. 

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Netværkets form

Møderne på ’Fagligt netværk i forvaltningsret og kommunalret’ er bygget op om korte faglige indlæg fra facilitatorerne eller særligt indbudte eksperter. Indlæggene bliver fulgt op af faciliterede diskussioner og debatter, hvor fokus er på de emner og vinkler, som netværket finder mest relevante.

De faste facilitatorer er selv faglige eksperter på det forvaltningsretlige og kommunalretlige område og har lang tids praktisk erfaring indenfor for området. De er erfarne formidlere og særligt udvalgte blandt Djøfs bedste undervisere.

Du får derfor både ny faglig viden i topklasse, input på et juridisk højt niveau og et nuanceret syn på de mange cases, der kan blive diskuteret. Du kan samtidig høste praktiske perspektiver fra de øvrige deltageres erfaringer.

Du må forvente, at du skal forberede dig forud for møderne, så du kan bidrage med indlæg og præsentationer af egne cases eller eksempler.

Netværksmøderne er designet til at give dig størst mulig faglig læringsværdi og størst muligt udbytte. Din egen aktivitet i netværket bidrager både til din egen og de andres faglige udvikling.

De samlede aktiviteter skaber et grundlag for, at netværket sammen kan finde nye eller smartere løsninger på væsentlige faglige udfordringer.

’Fagligt netværk i forvaltningsret og kommunalret’ svarer til 16 lektioner.

Djøfs læringsportal fungerer undervejs som en netværksplatform, hvor du kan udveksle idéer og få feedback på dine udfordringer. Facilitatorerne vil løbende lægge relevant materiale op og give feedback via portalen.

Du kan bruge læringsportalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Se alle