]]>

Arrangement

Faglig fyraften

Fagligfyraften i selskab med PoPe og Mathilde Cecchini. Uformel og afslappet debat og indblik i forskningen på instituttet. Mathilde Cecchini vil snakke om sundhedsidentiteter blandt børn, borgere og politiker.

Hvad handler arrangementet om?

Vi vil i Politologisk Perspektiv(Pope) afholde et arrangement med Mathilde Cecchini, som er Ph.d. studerende på institut for statskundskab AU. Mathilde vil holde et oplæg om hendes forskningsprojekt, hvor hun vil have særligt fokus på et af elementerne fra hende forskning, som omhandler sundheds-identiteter hos børn fra de danske folkeskoler. Helt konkret vil der blive redegjort, samt lagt op til diskussion om nedenstående.

Der vil være fokus på hvem der bliver opfattet som de sunde og usunde elever, dvs. hvordan elever kategoriseres som sunde og usunde af skolekammerater og lærere. Analysen viser, at sundhed ændrer betydning i mødet med kategorierne køn, social klasse og etnicitet. Det vil sige, at den tilsyneladende samme sundhedsadfærd eller sundhedstilstand fortolkes af forskellige elever og lærere alt efter, hvilket køn, sociale klasse eller etnicitet det pågældende barn tilhører. I den sidste del ser Mathilde på hvordan eleverne ”gør” sund og usund, og hvordan nogle elever prøver at konvertere et sundhedsstigma til status i vennegruppen (fx ved at drikke fem kakaomælk på skolens område, selvom det strider mod reglerne). 

Projekts formål er et håb om at kunne bidrage til en teoretisk klarlægning af koblingen mellem sundhed og identitet. Derudover er der en række empiriske implikationer i studiet, da det belyser vilkårene for implementeringen af sundhedsfremmende indsatser i folkeskolen. Lærere gør ikke altid, hvad ministeriet, kommunen eller skolebestyrelsen vil have dem til, fordi de har deres egen opfattelse af hvad sunde børn er, og hvad lærernes rolle ift. sundhedsfremme skal være. Børn gør heller ikke altid det som de voksne gerne vil have dem til, fordi de har deres egne hierarkier og statussymboler – og nogle gange er der en risiko for, at skolen uintenderet kommer til at reproducere eller forstærke distinktioner og ulighedsmønstre. Som der også vil indgå et perspektiv, og diskussion af på arrangementet. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle