]]>

Arrangement

Live webinar - Færøerne og rigsfællesskabet

Hør foredrag med forhenværende Rigsombudsmand på Færøerne, Søren Christensen.

Online

Hvad handler arrangementet om?

På Færøerne har ønsket om øget national selvbestemmelse gennem mange år været en væsentlig del af færøsk politik og en følge af en stigende bevidsthed om færøsk identitet, sprog og kulturel egenart. Ønsket om fortsat samhørighed med Danmark har dog også sideløbende været nærværende i færøsk politik. 

Adskillelsen fra Danmark under 2. verdenskrig, hvor selvstændigheden så at sige blev afprøvet i praksis, betød imidlertid, at man på Færøerne ikke længere hverken ville eller kunne opfattes som et dansk amt.

Efter krigen forhandlede Færøerne og Danmark derfor om en nyordning for Færøerne, uden at der dog kunne opnås enighed. Den danske regering besluttede på trods af den manglende enighed at afholde en folkeafstemning på Færøerne i 1946, hvor valget stod mellem regeringens forslag og fuld færøsk selvstændighed.

Resultatet af folkeafstemningen viste et snævert flertal for selvstændighed. Flertallet udgjorde dog kun lidt over en 1/3 af de stemmeberettigede, mens lidt under 1/3 stemte for et fortsat tilhørsforhold til Danmark og 1/3 undlod at stemme. Resultatet af folkeafstemningen var således uklart, og efter nye dansk/færøske forhandlinger vedtoges hjemmestyreloven i 1948. Siden da har pragmatisk samarbejde, men også Klaksvíkkrisen, bankkrisen og de mislykkede forhandlinger om selvstændighed i år 2000, præget forholdet mellem Danmark og Færøerne.

Det forhold, at Færøerne ikke fulgte Danmark ind i EF (EU), har medført, at Danmark og Færøerne til tider har befundet sig på hver sin side af forhandlingsbordet uden sammenfaldende interesser. Det har fortrinsvis drejet sig om uenighed mellem Færøerne og EU om fiskekvoter og uenighed om prissætning og markedsadgang for opdrættet laks. På hvalfangstområdet har Danmark dog, trods vanskeligheder særligt i forhold til NGO-organisationer, støttet op om færingernes adgang til grindefangst.

Et helt særligt forhold udgør den omstændighed, at Færøerne ikke er omfattet af EU’s sanktionspolitik over for Rusland. Det har givet anledning til situationer, hvor der har været og er modsatrettede interesser inden for rigsfællesskabet.

Vil de kommende år føre til et mindsket interessefællesskab mellem Færøerne og Danmark på det udenrigspolitiske og handelspolitiske område, og vil det i så fald fortsat kunne rummes inden for rammerne af rigsfællesskabet?

Velstandsniveauet på Færøerne målt som BNI pr. indbygger overstiger niveauet i Danmark.

Hvordan tegner udviklingen sig i forholdet mellem Færøerne og Danmark på denne baggrund og på baggrund af de udfordringer, som internationaliseringen herunder forholdet til EU medfører for Færøerne?

Trækker de historiske kriser i forholdet mellem Danmark og Færøerne tråde frem til den politiske situation, som den ser ud i dag?

Tidligere Rigsombudsmand på Færøerne, Søren Christensen, afdækker forholdet mellem Danmark og Færøerne.

Praktiske informationer

På grund af corona-situationen har Pensionistforeningens bestyrelse besluttet, at det desværre er nødvendigt at aflyse det fysiske arrangement: ’Færøerne og rigsfællesskabet', men har i stedet fornøjelse at tilbyde dig at høre oplægget med tidligere Rigsombudsmand på Færøerne, Søren Christensen, online på dette webinar. Der vil også være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til Søren Christensen via en Q&A funktion.

  • Mødet foregår via videotjenesten Zoom.
  • Forud for webinaret får du tilsendt et link og nærmere information om webinaret.
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
  • Du kan stille spørgsmål via en Q&A funktion.
  • Der benyttes ikke webcam på dette webinar.
  • Vi starter med lydtjek et kvarter, før vi begynder. Kan du høre musik, når du logger på, så er du klar.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle