]]>

Kursus

Faciliteringsuddannelsen

Du bliver en knivskarp og effektiv mødeleder og facilitator med masser af praktisk træning.

Startdatoer

12/04-19
København V
Afholdt
25/03-22
København V
30/09-22
København V

Varighed

6,5 dage
09:00

Pris

25.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil skabe demokratiske og effektive møder med værdi for deltagerne og organisationen. 

Uanset om du er ansat i en større eller mindre organisation, og om du har ansvar for korte møder eller månedlange processer, har du lyst til at styrke dine kompetencer som mødefacilitator.

På uddannelsen lærer du at:

 • levere god mødefacilitering og mødeledelse med effektive og dynamiske metoder, der skaber værdi for alle, også på bundlinjen
 • skabe meningsfulde processer og møder mellem mennesker
 • forvalte din position som facilitator og sikre følgeskab
 • forstå og afprøve, hvordan du skal agere og planlægge din facilitering i et onlineformat
 • tage chancer, fordi du bliver mere sikker i din facilitatorrolle 
 • iagttage og observere, hvad der sker i et rum fuld af mennesker 
 • træffe bevidste valg om næste skridt i en proces, der involverer og engagerer.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

 • Undervisningsdage: 7 dage.
 • Moduler: 7 moduler.
 • ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS point. Du går til eksamen i det valgfri modul ’Ledelse, coaching og facilitering’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Du kan også læse om Djøfs Proceskonsulentuddannelse, hvor du kan styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med praktisk træning.

Vælg startdato

 • Modul 1

  Introduktion af ramme og indhold. Facilitering i det konkrete møde.

  12. april 2019, kl. 9.00-16.00

  Modulet giver dig en introduktion til begrebet facilitering. Når alt i princippet sker på møder i en vidensbaseret organisation, er det vigtigt, at du kan bruge møder til både strategiske og operationelle aktiviteter. Derfor skal du vide, hvornår du vælger at bruge fast mødeledelse, dagsordener, ordstyrer, talerlister og referater, og hvornår du kan vælge en mere dynamisk kanalisering af deltagernes energi til at skabe de ønskede resultater – på kortest mulig tid.

  Modulet giver dig:

  • træning i facilitering af små, konkrete møder 
  • metoder, der involverer mødedeltagerne og bevarer fokus
  • indblik i dine største udfordringer, når du holder møder 
  • værktøjer til at strukturere mødet med en klar rammesætning – divergerende og konvergerende processer 
  • introduktion til dit arbejde med drejebogen.
  Læs mindre
 • Modul 2

  26. april 2019, kl. 9.00-16.00
  På modulet får du flere nuancer på din rolle som facilitator. Du bliver klædt på til at træde i karakter på møder, hvor du både skal holde kursen i diskussioner og involvere mødedeltagerne mere subtilt end ved de sædvanlige bordrunder (’dræberrunder’, som de kaldes nogen steder). 

  Modulet træner dig i at:
  • at fokusere en diskussion, når en deltager rider en personlig kæphest eller kører ud ad en tangent
  • at erobre mødet fra start af, tage mandatet og sikre autoritet og respekt
  • at facilitere møder med længere oplæg fra fagpersoner og styre den efterfølgende debat
  • at bevare balancen under andres dårlige mødeledelse og bistå konstruktivt og ’faciliterende’ uden at have rollen som facilitator 
  • at facilitere uden at plapre form og proces eller overforbruge gule sedler – så dine deltagere slet ikke opdager de bliver faciliteret!
 • Modul 3

  10. maj 2019, kl. 9.00-16.00

  Du arbejder med din kommunikation og dit sprog som facilitator. Du får metoder og træning i, hvordan du med sprog og spørgsmål kan stille skarpt på forskellige vinkler: ressourcer eller problemer; erfaringer eller fortællinger; årsager eller analyse. Og du ser eksempler på, hvordan din vinkel har betydning for, hvad der udspiller sig mellem deltagerne på mødearenaen.

  Modulet giver dig:

  • viden om coaching i organisationer og ledelsesbaseret coaching 
  • nedslag i den systemiske og narrative tilgang til tænkning, kommunikation og coaching 
  • indblik i struktur og spørgsmålstyper i forhold til samtalen 
  • introduktion til Appreciative Inquiry, og hvordan du bruger anerkendelse og værdsættelse 
  • træning af action coaching, en løsningsfokuseret tilgang.
 • Modul 4

  24. maj 2019, kl. 9.00-16.00

  Modulet fokuserer på facilitering af grupper. Du får træning i at håndtere processer, hvor udgangspunktet er at der er mange forståelser, perspektiver og ’stemmer’ i rummet. At skabe en fælles retning og et robust resultat er en særlig kommunikationsudfordring for facilitator. Du trænes i at håndtere den særlige position, som facilitator skal varetage for at understøtte transparens, involvering og fremdrift i opgaveløsningen.

  Modulet giver dig:

  • indsigt i, hvad du som leder, facilitator og coach kan gøre for at udvikle effektivitet og transparens 
  • metode til at forene det abstrakte og det konkrete fx i forandringsprocesser. Hvordan organiserer kommunikationen sig på flere planer?
  • viden om og træning i interventionsmuligheder, herunder fokus på paralleltænkning, som sætter intention foran handling
  • træning i gamemasterfærdigheder, positionering og struktur for gode samtaler, møder eller processer
  • værktøj til struktureret dialog
  • introduktion og arbejde med case til modul 6, hvor der coaches undervejs.
 • Modul 5

  7. juni 2019, kl. 9.00-16.00

  Modulet sætter fokus på at tænke netværk og videndeling på ny samt på at afprøve nye måder at netværke og videndele på. Netværksmøderne gøres via facilitering til involverende og inspirerende processer ligesom videndeling gøres modtagerstyret og kan opleves relevant. Folk skal på og tale om deres beslægtede udfordringer, lytte til hinandens historier og anerkende det vigtige i netop de aktuelle udfordringer. 

  Modulet giver dig:

  • Metoder til anerkendende netværkeri
  • Træning i kollegial udvikling af smågrupper
  • Metode til videndeling efter nye projekter
  • Tips til at møde fremmede til reception
  • Optakt til modul 6: La grande finale
 • Modul 6

  21. juni 2019, kl. 9.00-16.00

  Uddannelsens sidste modul bliver ’la grande finale’, hvor du genbesøger eksempler og demonstrerer uddannelsens forskellige metoder. Fokus er samtidig på effekt, læring og evaluering. 

  Modulet deles op i 2 dele. Om formiddagen er fælles proces og afslutning i fokus. Om eftermiddagen introduceres de teoretiske aspekter af ændringsstrategier, ledelse, facilitering, organisation og team, der er særligt relevant for deltagere, der ønsker at gennemføre eksamen. 

  Modulet giver dig:

  • viden om, hvordan du faciliterer lærende grupper 
  • metoder til at sikre effekt og resultat af udviklingsprocesser'
  • teoretiske aspekter, der kobler sig til uddannelsens indhold ift. ændringsstrategier, ledelse, facilitering, organisation og team.
 • Opfølgningsdag

  30. august 2019, kl. 13.00-16.00

  Din træning som facilitator slutter aldrig, men vi gør alligevel status ca. fire måneder efter sidste træningsdag som afslutning på Faciliteringsuddannelsen. Vi bruger den halve dag til at samle op på læring og gode cases siden sidst og krydrer med nye input.

  Dagen giver dig:

  • erfaringsudveksling med de andre deltagere
  • input med nye faglige tematikker.

Hvem underviser?

Tim Christensen

Tim Christensen
Direktør, Køge Handelsskole

Tim er lektor i forandringsledelse, coaching og facilitering m.m. Han arbejder som ledelsescoach, facilitator og faciliteringstræner i organisatoriske forandringsprocesser, og han har tre årtiers erfaring med ledelses- og organisationsudvikling og undervisning.
Kristine Karlshøj

Kristine Karlshøj
Lederrådgiver, http://www.kristinekarlshoej.dk/

Kristine er selvstændig lederrådgiver, facilitator og procesdesigner. Hun er oprindeligt uddannet industriel tekstildesigner, og hun har siden taget en master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier. Hendes erfaring spænder vidt som både projektleder, underviser og leder, særligt inden for kultur- og teaterverdenen.

Ib Ravn

Ib Ravn
Lektor, Organisatoriske Videnprocesser, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Ib er ph.d., mødeforsker og faciliteringstræner. Han er forfatter til seks bøger blandt andet ’Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening’ (Hans Reitzels Forlag, 2011) og ’Møder der kommer os i møde’ (Kursuslex, 2012). Ib leder gruppen ’Facilitering af videnprocesser’ i Forskningsprogrammet for Organisation og Læring ved AU.

Uddannelsens form

Faciliteringsuddannelsen giver dig teoretisk indsigt og en omfattende værktøjskasse. Den omfattende praksistræning på uddannelsen sikrer, at du efterfølgende kan skræddersy og facilitere alt fra korte møder til en længere seminarrække.

Undervisningsformen er: 

 • Dialogbaseret: I praksisnære øvelser og opgaver er dialogen mellem dig og underviserne og de andre deltagere i centrum.
 • Afprøvende: Underviserne skaber et ’modigt’ rum, hvor du kan prøve dig frem. Målet er at styrke din evne til at iagttage situationer og relationer fra et metaperspektiv.
 • Virkelighedsnær: Al teori og alle øvelser bliver bragt i spil i forhold til dit konkrete arbejdsliv. Undervejs skal du træne metoderne i din hverdag og læse 5-600 sider som forberedelse.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan vælge at afslutte uddannelsen med en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.500 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker workshop, individuel vejledning før eksamen og eksamen. Du læser supplerende litteratur, udarbejder et miniprojekt og går til mundtlig eksamen. Center for Diplomledelse afholder eksamen. 

Kontakt Christina Thomsen for flere oplysninger og tilmelding til eksamen.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 76 tidligere deltageres tilfredshed.

Det har været en fantastisk oplevelse at være i gennem en stor faglig og personlig læring sammen med kompetente og dygtige underviser samt andre skønne deltagere på holdet. Tak.
Azam Hosseini Javadi, Konsulent, Gentofte Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Prisen vil stige fra d. 25/03-22 og blive 1000 kr. dyrere
 • Medlemmer
  25.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  25.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Kursusprisen for uddannelsen er inkl. forplejning, men ekskl. bogudgifter (ca. kr. 1.500,-).
 • Dato og tidspunkt
 • 12. april 2019
  26. april 2019
  10. maj 2019
  24. maj 2019
  7. juni 2019
  21. juni 2019

  Alle dage kl. 9.00-16.00

  Opfølgningsdag:
  30. august 2019, kl. 13.00-16.00

  28. september 2018 
  12. oktober 2018 
  26. oktober 2018 
  9. november 2018 
  23. november 2018
  7. december 2018

  Alle dage kl. 9.00-16.00

  Opfølgningsdag:
  8. marts 2019, kl. 13.00-16.00

  28. september 2018 
  12. oktober 2018 
  26. oktober 2018 
  9. november 2018 
  23. november 2018
  7. december 2018

  Alle dage kl. 9.00-16.00

  Opfølgningsdag:
  8. marts 2019, kl. 13.00-16.00

 • Uddannelsens referencenr.
 • 30401
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  5. april 2019 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  12. marts 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle