]]>

Kursus

Faciliteringsuddannelsen

Du bliver en knivskarp og effektiv mødeleder og facilitator med masser af praktisk træning.

Startdato og sted

24. september 2021
København V

Varighed

7 dage
9.00 - 16.00

Pris

26.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil skabe demokratiske og effektive møder med værdi for deltagerne og organisationen. 

Uanset om du er ansat i en større eller mindre organisation, og om du har ansvar for korte møder eller månedlange processer, har du lyst til at styrke dine kompetencer som mødefacilitator.

På uddannelsen lærer du at:

 • levere god mødefacilitering og mødeledelse med effektive og dynamiske metoder, der skaber værdi for alle, også på bundlinjen
 • skabe meningsfulde processer og møder mellem mennesker
 • forvalte din position som facilitator og sikre følgeskab
 • forstå og afprøve, hvordan du skal agere og planlægge din facilitering i et onlineformat
 • tage chancer, fordi du bliver mere sikker i din facilitatorrolle 
 • iagttage og observere, hvad der sker i et rum fuld af mennesker 
 • træffe bevidste valg om næste skridt i en proces, der involverer og engagerer.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

 • Undervisningsdage: 6 ½ dag.
 • Moduler: 6 moduler.
 • ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS point. Du går til eksamen i det valgfri modul ’Ledelse, coaching og facilitering’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Du kan også læse om Djøfs Proceskonsulentuddannelse, hvor du kan styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med praktisk træning.

 • Modul 1

  Introduktion af ramme og indhold. Facilitering i det konkrete møde.

  24. september 2021, kl. 9.00-16.00

  Underviser: Tim Christensen

  Modulet giver dig en introduktion til begrebet facilitering. Når alt i princippet sker på møder i en vidensbaseret organisation, er det vigtigt, at du kan bruge møder til både strategiske og operationelle aktiviteter. Derfor skal du vide, hvornår du vælger at bruge fast mødeledelse, dagsordener, ordstyrer, talerlister og referater, og hvornår du kan vælge en mere dynamisk kanalisering af deltagernes energi til at skabe de ønskede resultater – på kortest mulig tid.

  Modulet giver dig:

  • træning i facilitering af små, konkrete møder 
  • metoder, der involverer mødedeltagerne og bevarer fokus
  • indblik i dine største udfordringer, når du holder møder 
  • værktøjer til at strukturere mødet med en klar rammesætning – divergerende og konvergerende processer 
  • introduktion til dit arbejde med drejebogen.
  Læs mindre
 • Modul 2

  8. oktober 2021, kl. 9.00-16.00

  Underviser: Tim Christensen

  Du arbejder med din kommunikation og dit sprog som facilitator. Du får metoder og træning i, hvordan du med sprog og spørgsmål kan stille skarpt på forskellige vinkler: ressourcer eller problemer; erfaringer eller fortællinger; årsager eller analyse. Og du ser eksempler på, hvordan din vinkel har betydning for, hvad der udspiller sig mellem deltagerne på mødearenaen.

  Modulet giver dig:

  • viden om coaching i organisationer og ledelsesbaseret coaching 
  • nedslag i den systemiske og narrative tilgang til tænkning, kommunikation og coaching 
  • indblik i struktur og spørgsmålstyper i forhold til samtalen 
  • introduktion til Appreciative Inquiry, og hvordan du bruger anerkendelse og værdsættelse 
  • træning af action coaching, en løsningsfokuseret tilgang.
 • Modul 3

  29. oktober 2021, kl. 9.00-16.00

  Underviser: Ib Ravn
  På modulet får du flere nuancer på din rolle som facilitator. Du bliver klædt på til at træde i karakter på møder, hvor du både skal holde kursen i diskussioner og involvere mødedeltagerne mere subtilt end ved de sædvanlige bordrunder (’dræberrunder’, som de kaldes nogen steder). 

  Modulet træner dig i at:
  • at fokusere en diskussion, når en deltager rider en personlig kæphest eller kører ud ad en tangent
  • at erobre mødet fra start af, tage mandatet og sikre autoritet og respekt
  • at facilitere møder med længere oplæg fra fagpersoner og styre den efterfølgende debat
  • at bevare balancen under andres dårlige mødeledelse og bistå konstruktivt og ’faciliterende’ uden at have rollen som facilitator 
  • at facilitere uden at plapre form og proces eller overforbruge gule sedler – så dine deltagere slet ikke opdager de bliver faciliteret!
 • Modul 4

  12. november 2021, kl. 9.00-16.00

  Underviser: Ib Ravn

  Modulet sætter fokus på at tænke netværk og videndeling på ny samt på at afprøve nye måder at netværke og videndele på. Netværksmøderne gøres via facilitering til involverende og inspirerende processer ligesom videndeling gøres modtagerstyret og kan opleves relevant. Folk skal på og tale om deres beslægtede udfordringer, lytte til hinandens historier og anerkende det vigtige i netop de aktuelle udfordringer. 

  Modulet giver dig:

  • Metoder til anerkendende netværkeri
  • Træning i kollegial udvikling af smågrupper
  • Metode til videndeling efter nye projekter
  • Tips til at møde fremmede til reception
 • Modul 5

  26. november 2021, kl. 9.00-16.00

  Underviser: Tim Christensen

  Modulet fokuserer på facilitering af grupper. Du får træning i at håndtere processer, hvor udgangspunktet er at der er mange forståelser, perspektiver og ’stemmer’ i rummet. At skabe en fælles retning og et robust resultat er en særlig kommunikationsudfordring for facilitator. Du trænes i at håndtere den særlige position, som facilitator skal varetage for at understøtte transparens, involvering og fremdrift i opgaveløsningen.

  Modulet giver dig:

  • indsigt i, hvad du som leder, facilitator og coach kan gøre for at udvikle effektivitet og transparens 
  • metode til at forene det abstrakte og det konkrete fx i forandringsprocesser. Hvordan organiserer kommunikationen sig på flere planer?
  • viden om og træning i interventionsmuligheder, herunder fokus på paralleltænkning, som sætter intention foran handling
  • træning i gamemasterfærdigheder, positionering og struktur for gode samtaler, møder eller processer
  • værktøj til struktureret dialog
  • introduktion og arbejde med case til modul 6, hvor der coaches undervejs.
 • Modul 6

  3. december 2021, kl. 9.00-12.00

  Underviser: Tim Christensen

  Den virtuelle workshop skaber rammerne om at facilitere online, og hvad det vil sige at fungere som virtuel mødeleder. Vi afprøver det virtuelle format, og arbejder med at kvalificere og udvikle kompetencerne til onlinefacilitering, hvorfor workshoppen ikke dækker tekniske facetter af forskellige onlinemødeteknologier. Undervisningen veksler mellem øvelser, input, diskussionsoplæg og gruppearbejde 

  Workshoppen giver dig viden og træning i:

  • at aktivere social interaktion og hvordan vi håndterer det sociale aspekt
  • at fastholde kultur, f.eks. hvordan løser vi konflikter virtuelt
  • fordele og ulemper ved forskellige faciliteringsgreb i et online format
  • tiden som faktor – minutiøs planlægning og stram styring uden at miste sansen for improvisation
  • at skabe en virtuel tillidskultur – kommunikative virkemidler til at opbygge rapport og samspil online
 • Modul 7

  10. december 2021, kl. 9.00-16.00

  Underviser: Tim Christensen

  Uddannelsens sidste modul bliver ’la grande finale’, hvor du genbesøger eksempler og demonstrerer uddannelsens forskellige metoder. Fokus er samtidig på effekt, læring og evaluering. 

  Modulet deles op i 2 dele. Om formiddagen er fælles proces og afslutning i fokus. Om eftermiddagen introduceres de teoretiske aspekter af ændringsstrategier, ledelse, facilitering, organisation og team, der er særligt relevant for deltagere, der ønsker at gennemføre eksamen. 

  Modulet giver dig:

  • viden om, hvordan du faciliterer lærende grupper 
  • metoder til at sikre effekt og resultat af udviklingsprocesser'
  • teoretiske aspekter, der kobler sig til uddannelsens indhold ift. ændringsstrategier, ledelse, facilitering, organisation og team.
 • Opfølgningsdag

  4. marts 2022, kl. 13.00-16.00

  Underviser: Tim Christensen

  Din træning som facilitator slutter aldrig, men vi gør alligevel status ca. fire måneder efter sidste træningsdag som afslutning på Faciliteringsuddannelsen. Vi bruger den halve dag til at samle op på læring og gode cases siden sidst og krydrer med nye input.

  Dagen giver dig:

  • erfaringsudveksling med de andre deltagere
  • input med nye faglige tematikker.

Hvem underviser?

Tim Christensen

Tim Christensen
Direktør, Køge Handelsskole

Tim er lektor i forandringsledelse, coaching og facilitering m.m. Han arbejder som ledelsescoach, facilitator og faciliteringstræner i organisatoriske forandringsprocesser, og han har tre årtiers erfaring med ledelses- og organisationsudvikling og undervisning.
Ib Ravn

Ib Ravn
Lektor, Organisatoriske Videnprocesser, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Ib er ph.d., mødeforsker og faciliteringstræner. Han er forfatter til seks bøger blandt andet ’Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening’ (Hans Reitzels Forlag, 2011) og ’Møder der kommer os i møde’ (Kursuslex, 2012). Ib leder gruppen ’Facilitering af videnprocesser’ i Forskningsprogrammet for Organisation og Læring ved AU.

Uddannelsens form

Faciliteringsuddannelsen giver dig teoretisk indsigt og en omfattende værktøjskasse. Den omfattende praksistræning på uddannelsen sikrer, at du efterfølgende kan skræddersy og facilitere alt fra korte møder til en længere seminarrække.

Undervisningsformen er: 

 • Dialogbaseret: I praksisnære øvelser og opgaver er dialogen mellem dig og underviserne og de andre deltagere i centrum.
 • Afprøvende: Underviserne skaber et ’modigt’ rum, hvor du kan prøve dig frem. Målet er at styrke din evne til at iagttage situationer og relationer fra et metaperspektiv.
 • Virkelighedsnær: Al teori og alle øvelser bliver bragt i spil i forhold til dit konkrete arbejdsliv. Undervejs skal du træne metoderne i din hverdag og læse 5-600 sider som forberedelse.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan vælge at afslutte uddannelsen med en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker workshop, individuel vejledning før eksamen og eksamen. Du læser supplerende litteratur, udarbejder et miniprojekt og går til mundtlig eksamen. Center for Diplomledelse afholder eksamen. 

Kontakt Christina Thomsen for flere oplysninger og tilmelding til eksamen.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Det siger tidligere deltagere


Det har været en fantastisk oplevelse at være i gennem en stor faglig og personlig læring sammen med kompetente og dygtige underviser samt andre skønne deltagere på holdet. Tak.
Azam Hosseini Javadi, Konsulent, Gentofte Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  26.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  26.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  30.900 kr. (ekskl. moms)
 • Prisen er inkl. forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.000 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 24. september 2021 
  8. oktober 2021
  29. oktober 2021 
  12. november 2021 
  26. november 2021
  10. december 2021

  Alle dage kl. 9.00-16.00

  Opfølgningsdag:
  4. marts 2022, kl. 13.00-16.00

 • Sted
 • IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 33655
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  24. august 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  24. august 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle