]]>

Kursus

Faciliteringsuddannelsen

Du bliver en knivskarp og effektiv mødeleder og facilitator med masser af praktisk træning.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil skabe demokratiske og effektive møder med værdi for deltagerne og organisationen. 

Uanset om du er ansat i en større eller mindre organisation, og om du har ansvar for korte møder eller månedlange processer, har du lyst til at styrke dine kompetencer som mødefacilitator.

På uddannelsen lærer du at:

 • levere god mødefacilitering og mødeledelse med effektive og dynamiske metoder, der skaber værdi for alle, også på bundlinjen
 • skabe meningsfulde processer og møder mellem mennesker
 • forvalte din position som facilitator og sikre følgeskab
 • forstå og afprøve, hvordan du skal agere og planlægge din facilitering i et onlineformat
 • tage chancer, fordi du bliver mere sikker i din facilitatorrolle 
 • iagttage og observere, hvad der sker i et rum fuld af mennesker 
 • træffe bevidste valg om næste skridt i en proces, der involverer og engagerer.
Overbevis din chef

Denne uddannelse har ikke flere afholdelser

Uddannelsens opbygning

 • Undervisningsdage: 7 dage.
 • Moduler: 7 moduler.
 • ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS point. Du går til eksamen i det valgfri modul ’Ledelse og facilitering’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Du kan også læse om Djøfs Proceskonsulentuddannelse, hvor du kan styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med praktisk træning.

Uddannelsens form

Faciliteringsuddannelsen giver dig teoretisk indsigt og en omfattende værktøjskasse. Den omfattende praksistræning på uddannelsen sikrer, at du efterfølgende kan skræddersy og facilitere alt fra korte møder til en længere seminarrække.

Undervisningsformen er: 

 • Dialogbaseret: I praksisnære øvelser og opgaver er dialogen mellem dig og underviserne og de andre deltagere i centrum.
 • Afprøvende: Underviserne skaber et ’modigt’ rum, hvor du kan prøve dig frem. Målet er at styrke din evne til at iagttage situationer og relationer fra et metaperspektiv.
 • Virkelighedsnær: Al teori og alle øvelser bliver bragt i spil i forhold til dit konkrete arbejdsliv. Undervejs skal du træne metoderne i din hverdag og læse 5-600 sider som forberedelse.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan vælge at afslutte uddannelsen med en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.500 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker workshop, individuel vejledning før eksamen og eksamen. Du læser supplerende litteratur, udarbejder et miniprojekt og går til mundtlig eksamen. Center for Diplomledelse afholder eksamen. 

Kontakt Christina Thomsen for flere oplysninger og tilmelding til eksamen.

Djøfs læringsportal

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 72 tidligere deltageres tilfredshed.

Det har været en fantastisk oplevelse at være i gennem en stor faglig og personlig læring sammen med kompetente og dygtige underviser samt andre skønne deltagere på holdet. Tak.
Azam Hosseini Javadi, Konsulent, Gentofte Kommune

Se alle