]]>

Arrangement

Fælles sektorudvalgsmøde 2020

For alle Djøf Offentligs sektorudvalgsmedlemmer, inklusiv suppleanter og observatører

Hvad handler arrangementet om?

Vi samler alle sektorudvalg og bruger formiddagen på at drøfte køn, stereotyper & ubevidst bias. Om eftermiddagen sætter vi det gode arbejdsliv på dagsorden. Vi vil både stille skarpt på, hvordan Djøf skal arbejde strategisk med temaet, og hvordan man som tillidsrepræsentant bedst sætter arbejdsmiljø og trivsel på dagsordenen lokalt.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Mødets indhold

Professor på Institut for Organisation på CBS Sara Louise Muhr holder oplæg om de ubevidste fordomme om køn og problemstillingerne med køn og karriere. Og vi drøfter, hvordan tillidsrepræsentanterne kan bringe emnet på dagsordenen lokalt, medvirke til at nedbryde bias og arbejde med kompetenceudvikling, talentprogrammer, karrieresamtaler, rekruttering med videre.

Ledelses- og organisationskonsulent Jeanette Hallundbæk faciliterer diskussion og erfaringsudveksling om, hvordan man som tillidsrepræsentant i endnu højere grad kan få  hul igennem og gjort det gode arbejdsliv til en topprioritet hos de lokale ledelser.

Se alle