]]>

Arrangement

Få styr på dit netværk i starten af din karriere

Hvordan kan du bruge dit netværk til at understøtte dig i dit daglige arbejde og opnå dine karriere- og forretningsmæssige mål?

Hvad handler arrangementet om?

Netværk er essentielt, når du ønsker adgang til nye muligheder og adgang til aktuel viden, som kan bringe dig videre med et forretningsmæssigt eller karremæssigt mål.

Men hvad gør du, når du har været noget tid på arbejdsmarkedet og enten bevidst eller ubevidst har fået skabt dig et netværk både indenfor og udenfor organisationen? Hvordan får du skabt et overblik over dit netværk og yderligere opbygget og arbejdet med nye og ældre relationer til at styrke og bringe dit professionelle netværk i spil?

På workshoppen arbejder vi med, hvordan du danner overblik, opbygger og gør brug af dit professionelle netværk operationelt og strategisk. Vi arbejder ud fra en enkel og effektiv model, der kan hjælpe dig med at analysere, tilpasse, rekruttere og bruge dit netværk. Derudover kommer vi også ind på, hvad der kendetegner et stærkt netværk.

Udbytte af workshoppen

  • Du forstår, hvordan sociale netværk virker og genkender mekanismerne, når du oplever dem.
  • Du får et overblik over de vigtigste stærke og svage forbindelser i dit netværk.
  • Du får større viden og bevidsthed om, hvem du bruger til hvad.
  • Du får analyseret dit personlige netværk og overvejet mulige justeringer i forhold til, hvor du gerne vil bevæge dig henimod i dit arbejdsliv.
  • Du kender til de barrierer, du kan møde på din vej, og hvad der skal gøres for at overkomme dem.
 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle