]]>

Arrangement

EYBAs Summer Conference, Rom

Styrk dit internationale netværk ved deltagelse i EYBAs Summer Conference 2019 i Rom, Italien med tilskud fra Dreyers Fond.

Hvad handler arrangementet om?

Som medlem af Djøf Advokat er du omfattet af Djøf Advokats kollektive medlemskab af The European Young Lawyers Bar Association (EYBA). Herigennem har du adgang til et netværk af advokater og advokatfuldmægtige fra hele Europa, som mødes, når EYBA 3 gange årligt afholder sine faglige konferencer og netværksarrangementer rundt omkring i Europa.

På baggrund af et gavmildt bidrag fra Dreyers Fond har du i forbindelse med EYBAs Summer Conference i Rom, Italien, den 20.-23. juni 2019 mulighed for at ansøge Djøf Advokat om støtte til delvis dækning af udgifter forbundet med deltagelse i arrangementet.

Det er på baggrund af tidligere års erfaringer et glimrende netværksarrangement, og interesserede Djøf Advokat-medlemmer, der rejser alene, skal således ikke holde sig tilbage for at tage afsted uden at kende andre deltagere på forhånd.

Bidrag fra Dreyers Fond

Deltager du i EYBA-konferencen, har du derfor mulighed for at søge én af Djøf Advokats 15 pladser, hvor tilmelding til konferencen og betaling af deltagergebyret (ca. EUR 200) sker centralt fra Djøf Advokat, ligesom du derudover kan få refunderet rejseomkostninger (fly, hotel og transfer) med op til 1.500 kr.. Det samlede støttebeløb er således ca. 3.000 kr. pr. medlem.

Når du har modtaget bekræftelsesmail fra Djøf, er du sikret en plads med økonomisk tilskud.

Det økonomiske tilskud refunderes efter afholdelse af konferencen og under forudsætning af deltagelse i konferencens faglige og sociale indhold.

Transport og hotel

Du skal selv arrangere transport og overnatning. Nærmere information om konferenceprogrammet, foreslåede konferencehoteller med videre fremsendes til deltagerne, når det foreligger fra EYBA.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til EYBA Spring Conference eller måske bare er nysgerrig for at høre mere om foreningen, er du meget velkommen til at kontakte Djøf Advokats bestyrelsesmedlem Ane Astrup på telefon 25210786 eller com¤gn¤aastrup

 

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle