Kursus

Excel Grundlæggende - Få styr på regnearket

Grundkurset er for dig, der vil lære basal databehandling og de grundlæggende værktøjer i Excel.

Hvem henvender kurset sig til?

Grundkurset i Excel er for dig, der gerne vil lære eller genopfriske de grundlæggende værktøjer i Excel. Der kræves ingen tidligere erfaring med Excel.

På kurset får du:

 • gennemgået basal databehandling, herunder Excels opbygning
 • redskaber, der gør dig i stand til at bruge simple funktioner, tidsbesparende cellereferencer med videre
 • kendskab til at kunne præsentere data visuelt – opsætning af tabeller og simple figurer
 • værktøjer til at bearbejde større datamængder; mere præcist filterværktøjet og funktionen subtotal.

Kursets indhold

Indledningsvis introduceres Excel - basal databehandling

 • Find rundt i Excel (celler, rækker, kolonner, faner, værktøjslinje med videre)
 • Spar tid (genvejstaster, trække celler, markere celler med videre)
 • Simple funktioner (sum, middel, min, maks. og tæl)
 • Formatering af celler (tekst, skrift, dato med videre)
 • Cellereferencer (beregninger ved hjælp af tal i andre celler).

Hernæst introduceres fremstilling af simple tabeller og figurer

 • Formatering af tabel (skift baggrundsfarve, streger mellem celler, fletning af celler, med videre)
 • Indsæt tabellen i Word (enten som billede eller sammenkædet med excelfil)
 • Fremstil simpelt kurvediagram (skift enheder på akser, aksetitler, stregformat med videre)
 • Fremstil simpelt søjlediagram (skift enheder på akser, aksetitler, søjleformat mede videre).

Afslutningsvist introduceres værktøjer til at databehandle større datamængder

 • Filterværktøjet (sortere data efter kategorier, talstørrelser med videre)
 • Funktionen subtotal (beregner på sorteret datamængder)
 • Betinget formatering (farve celler betinget af deres værdi.).

Vigtig info

På kurset får du kursusmateriale, som undervisningen tager udgangspunkt i, og det er derfor nødvendigt, at du medbringer en computer, hvor du har installeret Microsoft Excel 2010 eller 2013.

Hvis du er macbruger eller i besiddelse af Excel 2007, udelukker det ikke din deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i Windows og Officepakken 2010.

Kursets form

Kurset varer 3 timer, og der varieres mellem gennemgang af ovenstående emner og øvelser.

Se alle