]]>

Arrangement

EU-strafferetten og Danmarks stilling

Dansk Kriminalistforening sætter på dette online-møde fokus på EU-strafferetten og Danmarks stilling.

Online

Hvad handler webinaret om?

Med Lissabon-traktaten fik det danske retsforbehold for alvor betydning i 2009. Siden har de øvrige EU-lande vedtaget en række retsakter, som Danmark ikke deltager i. Danmark har dog på forskellig måde søgt at knytte sig til dele af det udbyggede samarbejde blandt andet i forhold til Europol og Eurojust, og Danmark deltager fortsat i for eksempel samarbejdet om den europæiske arrestordre.

Her 10 år efter gør Jesper Hjortenberg status over konsekvenserne af retsforbeholdet for Danmarks internationale politi- og strafferetssamarbejde og ser på mulige fremtidige konsekvenser. 

Søren Seerup ser på EU-samarbejdet om indefrysning og konfiskation, 'cross border asset freezing', hvor det er lykkedes Danmark og Irland at forblive tilknyttet om samarbejdet, selv om EU-retsgrundlaget er blevet ændret.

Thomas Elholm afslutter med en kommentar til oplæggene navnlig med henblik på de retssikkerhedsmæssige udfordringer ved EU-samarbejdet og Danmarks afvisende holdning til EU's forsøg på at øge retsbeskyttelsen i grænseoverskridende sager.

Det vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne via Q&A.

Praktiske informationer

  • Mødet vil foregå via videotjenesten Zoom.
  • Online-arrangementet kræver din aktive deltagelse med lyd via pc/tablet/mobil, og det vil derfor være en god idé at have et headset parat.
  • På dagen får du tilsendt et link og nærmere information om online-arrangementet.
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle