]]>

Arrangement

EU's politimæssige og retlige samarbejde

Hvor er samarbejdet på vej hen? Og hvad er konsekvenserne af et dansk 'nej'.

Hvad handler arrangementet om?

Kom med, når Dansk Kriminalistforenings datterselskab Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret kaster blikket ud over den danske grænse og sætter fokus på dagens emne.

Med Lissabon-traktaten fik det danske retsforbehold for alvor betydning i 2009.

Siden har de øvrige EU-lande vedtaget en række retsakter, som Danmark ikke deltager i. Danmark har dog på forskellig måde søgt at knytte sig til dele af det udbyggede samarbejde blandt andet i forhold til Europol og Eurojust, og Danmark deltager fortsat i for eksempel samarbejdet om den europæiske arrestordre.

Efter 10 år gør Danmarks repræsentant i Eurojust, Jesper Hjortenberg, status over konsekvenserne af retsforbeholdet for Danmarks internationale politi- og strafferetssamarbejde og ser på mulige fremtidige konsekvenser. Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Thomas Elholm, giver en kortere kommentar til oplægget navnlig med henblik på de retssikkerhedsmæssige udfordringer ved EU-samarbejdet og Danmarks afvisende holdning til EU's forsøg på at øge retsbeskyttelsen i grænseoverskridende sager.

Her kan du kan læse mere om Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle