]]>

Arrangement

Europæisk mindsteløn - kan den danske model overleve?

Kan den danske model overleve en europæisk mindsteløn, og er det usolidarisk at være imod en fælles europæisk mindsteløn?

Hvad handler arrangementet om?

Alt for mange europæiske lønmodtagere lever af alt for lidt. Derfor ønsker EU-kommissionen at løfte EU's fattigste lønmodtagere med en lovfastsat europæisk mindsteløn.

Det er den danske regering, de danske arbejdsgivere og de danske lønmodtagere rørende enige om er en dårlig ide. Det vil nemlig være gift for vores gode, danske model. Og den svenske for den sags skyld.

Problemet er bare, at Danmark og Sverige er ret alene om at synes, det er en dårlig ide. Store dele af Europa-Parlamentet, EU's medlemslande og den europæiske fagbevægelse presser nemlig på for en europæisk mindsteløn.

Med en mangeårig faglig baggrund i HK, og som medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, kæmper Marianne Vind (S) for den danske model i EU. Og det gælder særligt i forbindelse med kommissionens planer om en lovbestemt fælles europæisk mindsteløn.

I den forbindelse har Marianne Vind udtalt:

"Hvis vi får en lovbestemt EU-mindsteløn, risikerer vi, at mange mennesker over tid vil blive relativt fattigere, fordi mindstelønnen i praksis kan blive et lønloft, som er noget nær umuligt at bryde igennem."

Vi vil spørge Marianne ind til hendes arbejde med den danske model i EU, arbejdet med at sikre ordentlige arbejdsvilkår i EU, og om den danske model kan overleve en europæisk mindsteløn.

NB: Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i lønmodtagerorganisationer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle