]]>

Kursus

EU og dansk forvaltningsret

Lær at løse konflikter mellem EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling.

Startdato og sted

28. september 2021
København Ø

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

9.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er sagsbehandler eller leder i den offentlige forvaltning, og du arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret. 

Du har allerede et vist forhåndskendskab til almindelig forvaltningsret.

På kurset lærer du:

 • hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret
 • hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler helt må vige for særlige EU-regler
 • hvordan du rent praktisk finder frem til relevant EU-materiale
 • EU-domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning
 • hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer.

Kursets indhold

Kurset gennemgår de væsentligste områder, hvor EU-retten påvirker dansk forvaltningsret. Du lærer, hvordan du anvender EU-retten korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden.

Du får et indgående kendskab til EUR-lex databasen. Gennem konkrete øvelser lærer du, hvordan du får adgang til flersproget visning, og hvordan du får adgang til samtlige domme, hvor et bestemt direktiv er omtalt.

 • Dag 1

  Fortolkning og aktindsigt

  28. september 2021, kl. 9.00 - 16.00

  Dagen fokuserer på den almindelige sagsbehandling, og du kommer igennem:

  • fortolkning af danske regler, der gennemfører EU-regler
  • aktindsigt i sager af EU-retlig relevans. 
  Læs mindre
 • Dag 2

  29. september 2021, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 kommer du igennem:

  • håndhævelse af EU-regler
  • retsvirkningerne af hjemmelsmangler og sagsbehandlingsfejl
  • kildesøgning inden for EU-retten.

Hvem underviser?

Morten Broberg

Morten Broberg
Professor, ph.d., Københavns Universitet

Morten forsker og underviser i EU-ret på Københavns Universitet. Han har omfattende undervisningserfaring og en stor international erfaring fra EU-Domstolen og forskellige udenlandske forskningsinstitutioner og universiteter. Morten har undervist i flere år for Djøf.

Christian Østrup

Christian Østrup
Chefkonsulent i Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriet

Christian har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet. Han har indgående viden om de juridiske discipliner, der er relevante for ministerier og styrelser, når de skal implementere EU-regulering i dansk ret. Christian er en eftertragtet underviser med erfaring fra en lang række Djøf-kurser og som ekstern lektor i EU-ret på KU. Desuden er Christian medforfatter til bogen ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ fra Djøf Forlag.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 28 tidligere deltageres tilfredshed.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem præsentationer fra underviserne og en række cases, hvor du får mulighed for at prøve teorien i praksis. Tag gerne eksempler med fra dit daglige arbejde, så vi kan gøre undervisningen så praktisk anvendelig som muligt.

Kurset svarer til 14 lektioner.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  9.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  9.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 28. og 29. september 2021

  Kl. 9.00 - 16.00 begge dage

  Kurset er uden overnatning

 • Sted
 • CFL Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33958
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  28. august 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  28. august 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.

Se alle