]]>

Kursus

EU og dansk forvaltningsret

Lær at løse konflikter mellem EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling.

Startdatoer

26/04-23
København V
Afholdt
20/06-23
København K
22/11-23
København K

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

9.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er sagsbehandler eller leder i den offentlige forvaltning, og du arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret. 

Du har allerede et vist forhåndskendskab til almindelig forvaltningsret.

På kurset lærer du:

 • hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret
 • hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler helt må vige for særlige EU-regler
 • hvordan du rent praktisk finder frem til relevant EU-materiale
 • EU-domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning
 • hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer.

Kursets indhold

Kurset gennemgår de væsentligste områder, hvor EU-retten påvirker dansk forvaltningsret. Du lærer, hvordan du anvender EU-retten korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden.

Du får et indgående kendskab til EUR-lex databasen. Gennem konkrete øvelser lærer du, hvordan du får adgang til flersproget visning, og hvordan du får adgang til samtlige domme, hvor et bestemt direktiv er omtalt.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Fortolkning og aktindsigt

  26. april 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Dagen fokuserer på den almindelige sagsbehandling, og du kommer igennem:

  • fortolkning af danske regler, der gennemfører EU-regler
  • aktindsigt i sager af EU-retlig relevans. 
  Læs mindre
 • Dag 2

  27. april 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 kommer du igennem:

  • håndhævelse af EU-regler
  • retsvirkningerne af hjemmelsmangler og sagsbehandlingsfejl
  • kildesøgning inden for EU-retten.

Hvem underviser?

Morten Broberg

Morten Broberg
Professor, ph.d., Københavns Universitet

Morten forsker og underviser i EU-ret på Københavns Universitet. Han har omfattende undervisningserfaring og en stor international erfaring fra EU-Domstolen og forskellige udenlandske forskningsinstitutioner og universiteter. Morten har undervist i flere år for Djøf.

Christian Østrup

Christian Østrup
Chefkonsulent i Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriet

Christian har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet. Han har indgående viden om de juridiske discipliner, der er relevante for ministerier og styrelser, når de skal implementere EU-regulering i dansk ret. Christian er en eftertragtet underviser med erfaring fra en lang række Djøf-kurser og som ekstern lektor i EU-ret på KU. Desuden er Christian medforfatter til bogen ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ fra Djøf Forlag.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem præsentationer fra underviserne og en række cases, hvor du får mulighed for at prøve teorien i praksis. Tag gerne eksempler med fra dit daglige arbejde, så vi kan gøre undervisningen så praktisk anvendelig som muligt.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Det siger tidligere deltagere


Kurset var en god opfriskning, med udgangspunkt i de grundlæggende elementer af EU-retten, retspraksis og Domstolens fortolkningsstil, samtidig med, at der var plads til dialog og inddragelse af deltagernes erfaringer og betragtninger.
Liv Gill, Arla Foods amba

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  11.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  9.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 26. og 27 april 2023, kl. 9.00 - 16.00 begge dage
 • Kursets referencenr.
 • 36773
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  5. april 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. marts 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle