Kursus

Erhvervslejeret - kontrakten

Få dybere viden om de områder, der helt eller delvist kan reguleres ved parternes aftale.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er advokat, erhvervsmægler, administrator, lægdommer ved boligretterne, kommunalt ansat eller medarbejder i et realkreditinstitut. 

Erhvervslejekontrakter er en vigtig del af dit arbejde, og du har allerede et grundlæggende kendskab til erhvervslejeret.

På kurset får du:

  • Skærpet opmærksomhed på afgørende dele af en erhvervslejekontrakt 
  • Konkrete løsningsforslag til udarbejdelse af en kontrakt 
  • Eksempler på kontraktformuleringer 
  • Overblik over faldgruber ved kontraktskrivning, og hvordan du undgår dem. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du indblik i en række vigtige områder i praksis, der helt eller delvist kan reguleres ved parternes aftale, og som du derfor skal have særligt fokus på ved kontraktindgåelsen.

Hvis du har brug for at vide mere om de områder, som ikke eller kun i begrænset omfang kan reguleres i parternes aftale, kan du med fordel tage kurset ’Erhvervslejeret – udvalgte emner’. De to kurser supplerer hinanden.

 

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle